2017. - april - PS Centar

Mjesec april policijski službenici zaduženi za rad sa zajednicom započeli su aktivnostima na obilježavanju 6.aprila – Dana policije, Dana oslobođenja Sarajeva  i Dana grada Sarajeva, te su u saradnji sa Udruženjem policije Centar 1992-1995. i  nastavnicima i djecom iz O.Š. Vladislav Skarić, položili vijence i odali počast poginulim pripadnicima vojske i policije na spomen obilježjima Vječna vatra, spomenik Ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, mezarje u Velikom parku, te spomen ploče u FMUP BiH, MUP KS i PS Centar. Tokom cijelog mjeseca su planski realizirane nastavne teme u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, u zavisnosti od uzrasta i  Plana i programa vaspitno-obrazovnih ustanova: Djeca u saobraćaju, Moj posao policajca/ke i  Prevencija maloljetničkog prijestupništva. Pomenuta predavanja, za koja treba napomenuti da su koncipirana kao edukativne radionice interaktivnog tipa, dakle u kojima svojim diskusijama, pitanjima i iznošenjem mišljenja, učestvuju i djeca, su održana u vrtićima „Leptirić“ i „The Montessori house“, osnovnim školama „Hrasno“, „Vladimir Skarić“ i „Hasan Kikić“, te Srednjoj zubotehničkoj školi.  Grupa učenika Srednje zubotehničke škole je i posjetila PS Centar, a sa ciljem prikupljanja potrebnih informacija za pisanje  rada iz predmeta Demokratija i građansko obrazovanje, na temu „Policija u zajednici i saobraćaj“.