2017. - april - PS Novi Grad

Projekat „Nasilje  nije hrabrost“ je baziran na primarnoj prevenciji i uključivanju što većeg broja djece iz osnovnih škola u različite aktivnosti iz oblasti kulture i umjetnosti, sa osnovnom namjerom da se kod djece potakne pozitivni način razmišljanja, kreativnost, mašta, empatija, tako da svoj pozitivna osjećanja nauče ispoljavati kroz pjesmu , ples, poetske, literarne i likovne radove. U realizaciju ovog projekta su se, u saradnji sa nadležnim službama općine Novi Grad Sarajevo, aktivno uključili i policijski službenici PS Novi Grad koji su zaduženi za rad i kontatke sa lokalnom zajednicom.  Tako je dana 05.04.2017. godine u multimedijalnoj dvorani općine Novi Grad održana prva muzičko-plesna manifestacija u kampanji „Nasilje nije hrabrost“.  Na ovom koncertu je učestvovalo 150 djece školskog i predškolskog uzrasta iz dječijeg hora „Palčić“, JU „Djeca Sarajeva“, O.Š. „Meša Selimović“ i O.Š. „Džemaludin Čaušević“, te vrtića „Labudovi“, a sve pod vodstvom dirigenata Slavka Olujića i Lane Marinović. Treba napomenuti da je koncert bio veoma dobro posjećen, tako da su pored velikog broja roditelja manifestaciji prisustvovali i predstavnici općine Novi Grad, CRPC-a, Disciplinskog centra za maloljetnie, udruženja „OAZA“, „Naša djeca“,  te osnovnih škola  i predškolskih ustanova sa područja Općine. S obzirom na koncept kampanje i njene osnovne ciljeve, policijski službenici  Treće PU će i u narednom periodu nastaviti, u saradnji sa svojim partnernima, da  aktivno djeluju u nastavku realizacije ovog veoma dobro osmišljenog i vođenog projekta.