2017. - maj - PS Centar

Policijski službenici PS Centar posebno angažirani na poslovima i zadacima saradnje sa lokalnom zajednicom su u mjesecu maju imali više zapaženih aktivnosti,  od kojih se ovom prilikom mogu izdvojiti najvažnije. Tako su početkom maja učestvovali u pripremi obilježavanja, kao i manifestacijama obijležavanja „Dana pobjede nad fašizmom“. Potom su uzeli učešće u obilježavanju 25. godišnjice Prve brigade policije općine Stari Grad Sarajevo, gdje je uz polaganje cvijeća, na dostojanstven način odata počast poginulim pripadnicima ove jedinice.  Posljednja sedmica mjeseca je iskorištena za učešće u humanitarnoj akciji „Dobri ljudi“, u kojoj  su policijski službenici zajedno sa aktivistima iz općine Centar, podijelili 14 paketa sa hranom i higijenskim potrepštinama najuzgroženijim porodicama i pojedincima na području općine. RPZ policajci su uzeli učešće i u osiguranju „Maturantske parade“,  manifestacije održane 13.05.2017. godine, te su sa maturantima podijelili ovaj posebni trenutak u životu svakog mladog čovjeka. Još jedan angažman naših kolega zaslužuje da ga se pomene, a to je posjeta majci našeg poginulog kolege Muhidina Pivodića, g-đi Drašković Emini. Kraj mjeseca je bio planiran za održavanje edukativne radionice u vrtiću „Mali svijet“. Za djecu je upriličena prezentacija na otvorenom edukativnih radionica „Moj posao-policajac“ i „Djeca u saobraćaju“. Radionice su bile veoma uspješno organizirane i održane na zadovoljstvo radost i zadovoljstvo maliišana iz vrtića „Mali svijet“.