2017. - oktobar - PS Hadžići

U dane 24. i 25.10.2017. godine policijski službenik PS Hadžići zadužen za rad u lokalnoj zajednici je, na osnovu zahtjeva  menadžmenta Srednjoškolskog centra u Hadžićima, organizirao  predavanja na temu „Prevencija narkomanije“. Predavanje je održano za učenike prvih razreda Srednje mještovite škole, a za realizaciju je bio zadužen policijski službenik iz Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.  Predavanje je koncipirano na interaktivnom pristupu, tako da su učenici bili u mogućnosti postavljati pitanja i tražiti objašnjenja za sve nejasnoće, a predavač je prilikom prezentacije akcenat stavio na posljedice upotrebe opojnih sredstava, simptome i zakonske sankcije za korisnike, kao i one koji nedozvoljena opojna sredstva prodaju.  Naravno, predavanju je prisustvovao i školski pedagog, koji se imao priliku uključiti u diskusiju, posebno u dijelu kada se govorilo o načinima rješavanja problema nastalih zloupotrebom opojnih droga. Ova i slična predavanja će biti nastavljena i u narednom periodu, dinamikom utvrđenom i dogovorenom sa menadžmentima vaspitno-obrazovnih ustanova na području općine Hadžići. Također, nastavljajući realizaciju predviđenog Plana i programa edukacije u vaspitno-obrazovnim ustanovama, policijski službenici PS Hadžići su organizirali posjetu djece iz vrtića "An-Nur"  P.S. Hadžići.  Tako da su djeca, zajedno sa svojim vaspitačicama, obišla prostorije policijske stanice, pregledali dio opreme koja se koristi u svakodnevnom obavljanju poslova policijskih službenika, obišli vozni park i pregledali službena vozila, te u druženju sa policajcima proveli ugodno i korisno prijepodne. Na kraju posjete su gostima uručene i prigodne brošure "Dijete u saobraćaju" i bojanke, urađene također na temu sigurnosti djece u saobraćaju.