2019 - novembar - Jedinica za saobraćaj - posjeta učenika O.Š. Aneks

Dana 14.11.2019.godine u vremenu od 10.00 do 11.30 sati policijski službenici Jedinice za saobraćaj, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, a koji su zaduženi sa rad sa predstavnicima lokalne zajednice, su u dogovoru sa menadžmentom osnovne škole Aneks, dogovorili i realizovali posjetu 39 učenika drugog razreda ove osnovne škole prostorijama Jedinice za saobraćaj.

Prilikom posjete učenici su obišli prostorije rukovodioca smjene, prostorije za video-nadzor saobraćaja, garažu sa službenim vozilima, a u sali za sastanke sa učenicima je upriličeno kraće druženje sa policijskim službenicima, gdje su ukratko upoznati sa procesom rada u ovoj specifičnoj jedinici Uprave policije, osnovnom opremom, te osnovnim saobraćajnim propisima i pravilima ponašanja djece u saobraćaju.

Utisak je kako je posjeta veoma usjpela, a sa ovakvom praksom bi trebalo nastaviti u smislu saradnje sa predstavnicima vaspitno-obrazovnim ustanovama, kako bi se kroz druženje i kraće edukativne časove, uticalo na ukupnu svijest djece o važnosti profesije poilcajca, značaja poštovanja propisa i sprečavanja svih oblika nedopuštenog ponašanja i međuvršnjačkog nasilja.