2019 - novembar - PS Centar

U okviru projekta Rad policije u zajednici, početkom mjeseca novembra tekuće godine policijski službenici zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom su, u dogovoru sa menadžmentom osnovne škole Isak Samokovlija, dogovorili i realizirali posjetu učenika prvih razreda ove škole P.S. Centar Druge policijske uprave. Tokom posjete učenici su obišli prostorije policijske uprave, dežurnu službu i operativni centar, razgovarali i družili se sa policijskim službenicima te pregledali dio opreme koju koriste policajci prilikom obavljanja svakodnevnih poslova. Potom je za posjetioce upriličeno kraće predavanje o saobraćajnim propisima, ponašanju djece u saobraćaju, profesiji policajca te problemu medđuvršnjačkog nasilja. Na kraju posjete učenici su imali priliku pogledati i službena policijska vozila, što je za sve njih bilo posebno zanimljivo i interesantno.