2019 - novembar - PS Novo Sarajevo

Dana 13.11.2019.godine na poziv menadžmenta JU vrtić „Rosica“, policijski službenici PS Novo Sarajevo, Treće PU, su posjetili mališane u vrtiću Rosica. Osnovni cilj posjete je da se djeca upoznaju sa zanimanjem policajca, značajem te profesije za cijelu društvenu zajednicu, te da se kod djece razvija svijest o prihvatljivim oblicima ponašanja i posljedicama koje se snose u slučaju nedopuštenog oblika ponašanja i negativnog odnosa prema pojedincu i imovini. To bi bio jedan od planiranih načina da se pozitivno utiče na odgoj djece i jedan od preventivnih načina smanjenja maloljetničke delikvencije i međuvršnjačkog nasilja. Posjeta je organizirana i realizirana veoma uspješno, djeca su se lijepo zabavila i družila sa policijskim službenicima, tako da je dojam kako ovakva druženja i aktivnosti treba nastaviti i u narednom periodu, te u dogovoru sa policajcima koji su zaduženi sa rad sa lokalnom zajednicom organizirati edukativne radionice sa djecom po Planu edukacije za tekuću školsku godinu.