Rad sa zajednicom

2014. - novembar - PS Ilidža
2014. - oktobar i novembar - PS Centar
2014. - septembar i oktobar - Druga PU
2014. - septembar i oktobar - PS Ilidža
2014. - septembar - PS Stari Grad
2014. - juli - Prva PU
2014. - juni - Prva PU
2014. - maj - Prva PU
2014. - maj - Druga PU
2014. - april - Druga PU
2014. - april - PS Stari Grad
2014. - april - Prva PU
2014. - mart - Prva PU
2014. - mart - Druga PU
Informacija - mart 2014.g. - PS Stari Grad
2014 - februar - PS Stari Grad
2014. - januar - PS Stari Grad
2013. - decembar - Prva PU
2013. - decembar - P.S. Stari Grad
2013. - decembar - Druga PU
2013. - novembar - Druga PU
2013. - novembar - P.S. Stari Grad
2013. - novembar - Prva PU
2013. - oktobar - Prva PU
2013. - oktobar - P.S. Stari Grad
Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT osoba za policijske djelatnike/ce
2013. - oktobar - Druga PU
Prevencija zloupotrebe pirotehničkih sredstava - prezentacija
2013. - septembar - PS Stari Grad
Pravilnik o formiranju i radu školskih saobraćajnih patrola u Kantonu Sarajevo
2013. - avgust - septembar - Druga PU
2012. - juni 2013. godine - II PU
2013. - maj - PS Vogošća
2013. - maj - II PU
2013. - maj - PS Ilidža
2013 - maj - PS Stari Grad
2013 - april - Druga PU
2013 - mart-april - Prva PU
2013 - marta - II PU
2013 - februar - PS Centar
2013 - februar - PS Stari Grad
2013 - februar - PS Vogošća
2013 - februar - PS Ilijaš
2013 - februar - PS Novo Sarajevo
2013 - januar - PS Vogošća
2013 - januar - PS Stari Grad
2012 - decembar - Prva PU
2012 - decembar - Druga PU
2012 - decembar - PS Stari Grad
2012 - novembar/decembar - I PU