2013. - decembar - Druga PU

Uz redovne kontakte na terenu u cilju provođenja RPZ projekta, policijski službenici PS Novo Sarajevo su dogovorili i organizirali realizaciju predavanja u O.Š. „Kovačići“, „Velešićki heroji“ na temu „Mladi u sukobu sa zakonom“. Predavanja su organizirana za sve učenike od II – IX razreda. Pored pomenutog predavanja u O.Š. „Velešićki heroji“ je za učenike održano i predavanje „Narušavanje javnog reda i mira“. Posebno treba pomenuti i predavanje na temu „Upozorenje na opasnost od mina“, koje je u saradnji sa LOT timom Slovačke i OS BiH, održano za učenike od II – IX razreda u O.Š. „Pofalići“. Kako je ovo bio period novogodišnjih praznika, policijski službenici su imali intenzivnije kontakte sa učenicima u područnim školama, preventivno djelujući u smislu sprečavanja korištenja pirotehničkih sredstava i svih drugih oblika nedopuštenih ponašanja.