2013. - decembar - Prva PU

Policijski službenici Prve PU, koji učestvuju u realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“ su u ovom mjesecu završili ranije započetu radionicu na temu „Policajac prijatelj“. Naime, oni su sa predstavnicima NVO „Superbus SOS Social centre Hermann Gmeiner, obišli pet osnovnih škola na području općine Centar i to: Hasan Kikić, Mehmed-beg K. Ljubušak, Nafija Sarajlić, Alija Nametak i Silvije S. Kranjčević. Tom prilikom su učenici, pored druženja sa posjetiocima, policajcima u pismenoj formi postavljali pitanja i ubacivali u zatvorenu kutiju. Sada su policijski službenici, plakate sa odgovorima na učenička pitanja postavili na vidna mjesta, u objektima osnovnih škola i na taj način zaokružili radionicu. Predavanja na temu „Prevencija maloljetničkog prijestupništva i međuvršnjačko nasilje“, održana su za učenike prvih i drugih razreda u srednjoj „Građevinsko-geodetskoj“ školi i to u okviru deset radionica kojim je prisustvovalo 220 učenika i u srednjoj „Mašinsko-tehničkoj“ školi za učenike drugih razreda u okviru jedne radionice. Krajem mjeseca je u organizaciji „Holiday marketa“ promoviran letak MUP-a Kantona Sarajevo, odnosno PS Stari Grad, „Uputstvo posjetiocima Sarajeva“, sa osnovnim uputama kako da svoj boravak u gradu učine što sigurnijim i ugodnijim. Promociji su pored pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, uposlenika Turističke zajednice grada, prisustvovali i gosti Holiday marketa. U ovom periodu RPZ policajci su posjetili i najmlađu populaciju postupajući po pozivu menadžmenta dječijeg vrtića „Leptirić“. Druženju su, uz 70 dječaka i djevojčica, prisustvovali vaspitači i RPZ policajci, te tim je to prilikom podijeljen i prigodan edukativni materijal, kako bi i naši najmlađi sugrađani od najranijih dana policajce doživljavali kao svoje drugove i prijatelje, a oni to ustvari i jesu. Nakon toga je djeci upriličena i posjeta Historijskom muzeju, gdje su posjetioci obišli postavku muzeja i saslušali prigodno predavanje. I na kraju izvještaja treba napomenuti i angažman policijskih službenika sa Lot timom EUFOR-a i O.S. BiH, u pripremi i realizaciji predavanja na temu „Opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih srestava“, koje je održano u O.Š. „Alija Nametak“ za učenike VI, VII, VII i IX razreda. U nastavku izvještaja donosimo i set hronološki složenih fotografija, kako bi aktivnosti naših kolega i na taj način bile „slikovito“ predstavljene.