2013. - decembar - P.S. Stari Grad

Aktivnosti RPZ policajaca P.S. Stari Grad, koje ćemo posebno pomenuti u našem izvještaju, tiču se posebno edukacije učenika osnovnih škola na području koje pokriva policijska stanica. Naravno, riječ je o temama koje se tiču sigurnosti učenika, a ovaj put je, zbog skorih novogodišnjih praznika, to bila tema „Prevencija zloupotrebe pirotehničkih sredstava – petardi“. Tako je pomenuta nastavna jedinica realizirana sa učenicima VI i VII razreda O.Š.Š „Mula Mustafa Bašeskija“. Također, organizirana je i posjeta učenika Zavoda za specijalno obrazovanje „Mjedenica“, prostorijama P.S. Stari Grad. Tom prilikom učenici su obišli radne prostorije u policijskoj stanici, pregledali opremu i vozila koja policijski službenici koriste u svakodnevnom obavljanju poslova i zadataka. U okviru „Holiday marketa“, na posebnom štandu je promoviran „turistički letak“ Uprave policije MUP-a KS i P.S. Stari Grad. Namjera je da letak, koji će biti dijeljen na više lokacija u gradu i sredstvima javnom prijevoza, savjetima i podacima koje sadrži, pomogne turistima u kretanju, a boravak u Sarajevu učini prijatnim i ugodnim. Nastavljeno je i redovno druženje sa učenicima koji dolaze iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Ureda potpredsjednika F BiH. Ovaj put u posjeti su bili učenici iz područnih škola O.Š. „Ćamil Sijarić“ iz Zenice i to: Bistrica, Nemila, Orahovica, Starina, Šerići, Topčić polje i Vukotići. Na kraju izvještaja, svakako treba napomenuti i pokušaj RPZ policajaca da lociraju i na izvjestan način stave pod kontrolu čopore pasa lutalica, a posebno onaj koji obitava u neposrednoj blizini O.Š. „Mula Mustafa Bašeskije“, te svojim agresivnim ponašanjem predstavlja neposrednu opasnost za građane, a naročito za djecu iz pomenute osnovne škole.