2013. - novembar - Druga PU

I u ovom izvještajnom periodu policijski službenici Druge PU, koji rade na implementaciji projekta „Rad policije u zajednici“ su, uglavnom na bazi prethodno napravljenog rasporeda, održali niz predavanja i radionica, te učestvovali u radu nekoliko okruglih stolova i sastanaka koji se tiču poboljšanja uvjeta za život i rad zajednice na lokalnoj razini. Tako su u ovom periodu u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn održane dvije radionice na temu „Mladi u sukobu sa zakonom – javni red i mir“, te sa LOT timom iz Slovačke i OS BiH, radionica na temu: „Upozorenje na opasnost od mina“. Potom je i za najmlađe članove vrtića „Amel i Nur“ upriličena radionica na temu „Sigurnost učenika u saobraćaju“, da bi im poslije toga bila omogućena i posjeta prostorijama Druge PU, gdje su imali priliku upoznati se sa policajcima, njihovom opremom i uvjetima u kojima rade. Ista takva posjeta je upriličena za učenike drugog razreda O.Š. „Kovačići“. Predavanja i radionice na teme: Policajac tvoj prijatelj, Narušavanje javnog reda i mira, Sigurnost učenika u saobraćaju, Vršnjačko nasilje, Vrste nasilja, su u ovom periodu održana u O.Š.: Hrasno, Kovačići, Grbavica I i Velešićki heroji. Policijski službenici su učestvovali u realizaciji projekta Vijeća mladih općine Novo Sarajevo, održanog u Vilsonovom šetalištu, pod nazivom „Zanemari razlike“. Također, uzeli su učešće u radu okruglog stola sa ciljem realizacije projekta „Inkluzija Roma u BH obrazovanje“. I na kraju izvještaja možemo najaviti set fotografija koje svjedoče o nekim od aktivnosti koje smo pomenuli u ovom izvještaju.