2014 - februar - PS Stari Grad

U mjesecu februaru RPZ policajci PS Stari Grad su, prema unaprijed napravljenom planu, izvršili obilazak svih osnovnih i srednjih škola na staničnom području, te obavili razgovor sa menadžmentom u smislu usklađivanja nekih aktivnosti sa ciljem nastavka što kvalitetnije implementacije kampanje „Rad policije u zajednici“.
U O.Š. „Vrhbosna“ organizirano je predavanje predstavnika OS BiH i LOT tima Republike Slovačke na temu „Prevencija i zaštita od mina i minsko-eksplozivnih sredstava“. Vrlo poučno i zanimljivo predavanje pratilo je oko 130 učenika VIII i IX razreda. Potom su RPZ policajci organizirali i druženje sa članovima šahovske sekcije ove osnovne škole, koja broji oko 20 članova i čiji članovi već imaju zabilježene bodove za međunarodnu rejting listu, te su po riječima svojih nastavnika najuspješniji u svojoj kategoriji u Kantonu Sarajevo.
A kao dobra ilustracija efikasnosti onoga što rade naši RPZ policajci sa svojim suradnicima, jeste činjenica da su 19.02.2014.godine pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, po dojavi upravo učenika O.Š. „Vrhbosna“, u rejonu bivše kasarne „Faletići“, uklonili dvije kumulativne tromblonske mine.