2014. - maj - Prva PU

Mjesec maj je zbog elementarnih nepogoda koje su zadesile našu zemlju, te velikog broja obaveza policijskih službenika angažovanih na terenu, prošao sa nešto manjim brojem konkretnih angažana vezanih za provođenje kampanje „Rad policije u zajednici“. Tako da ćemo ovom prilikom pomenuti druženje RPZ policajaca sa maturantima i njihovo učešće u osiguranju defilea maturanata i centralne svečanosti koja je tim povodom održana na parking prostoru ispred „UPI banke“.