2014. - mart - Druga PU

Uz obavljanje redovnih dužnosti na realizaciji projekta „Rad policije u zajednici“, koji se odnosi na stalni obilazak i kontakte sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola na području koje pokriva Druga policijska uprava, saradnja sa predstavnicima mjesnih zajednica, Centra za socijalni rad itd, RPZ policijski službenici su dogovorili održavanje termina radionica u osnovnim školama za mjesec april tekuće godine. U ovom mjesecu su realizirane prethodno dogovorene radionice i teme i to u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn održano je predavanje na temu „Zloupotreba narkotičkih sredstava“. U periodu od nekoliko dana, zbog broja učenika prvih razreda, realizovana je tema „Mladi u sukobu sa zakonom“ i „Krivična djela“. Predavanja su izazvala veliko zanimanje učenika i bila su veoma posjećena. U O.Š. „Grbavica 1“, sa učenicima VIII-ih razreda, održana su predavanja na sljedeće teme: „Mladi u sukobu sa zakonom“, „Javni red i mir“ i „Krivična djela“.