2014. - mart - Prva PU

S obzirom da u prva dva mjeseca tekuće godine policijski službenici zaduženi za reailzaicju projekta „Rad policije u zajednici“, zbog tekućih obaveza nisu bili u mogućnosti organizirati posebne akcije u smislu realizacije ovog projekta, mjesec mart je bio obilježen sa nekoliko značajnih aktivnosti. Tako su početkom mjeseca dali svoj puni doprinos u realizaicji manifestacije „FIFA World Cup Trophy by Coca-Cola“, tokom koje je originalni pehar „Žila Rimea“ – Svjetskog prvaka u nogometu, bio izložen u sportskoj dvorani „Mirza Delibašić“ na Skenderiji. Na osnovu prethodno dogovorene suradnje održana je zajedno sa LOT timom NATO snaga u BiH, radionica na temu „Opasnost o neeksplodiranih ubojnih sredstava“ u O.Š „Hasan Kaimija“ na Soukbunaru. Na poseban zahtjev menadžmenta srednje Građevinsko-geodetske škole, RPZ policajci su u okviru nastavnog predmeta „Demokratija“, održali tri radionice na temu „Nasilje i borba protiv nasilja u školama i oko škola“. Radionice su bile veoma posjećene, uz vrlo koristan interaktivan pristup učenika realizaciji pomenute teme. Također po pozivu menadžmenta, održane su tri radionice i u srednjoj Medicinskoj školi na Jezeru, a na temu „Maloljetničko prijestupništvo“. Predavanja su bila veoma posjećena i prisustvovalo im je ukupno 240 učenika uz, kako je već rečeno, vrlo aktivno učešće u diskusiji i analizi predavanja.