2014. - novembar - PS Ilidža

Ovaj izvještajni period policijski službenici koji učestvuju u realizaciji kampanje „Rad policije u zajednici“, iskoristili su za edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola u oblastima predviđenim Planom realizacije projekta. Tako su u prethodnom periodu održana predavanja o sljedećim temama: „Djeca u saobraćaju“, „Policajac prijatelj“, „Međuvršnjačko nasilje“, dok je za učenike srednjih škola održano jedanaest predavanja na temu „Reci drogi ne“, uz projekciju edukativnog filma „Želim da se probudim“. U saradnji sa aktivistima UNDPI-a, RPZ policajci su aktivno učestvovali u provođenju kampanje „Briaj život bez oružja“, održanoj u Maloj aleji na Ilidži, a čija je realizacija nastavljena i kasnije radom sa lokalnim stanovništvom po mjesnim zajednicama. Treba napomenuti, da je za učenike i osoblje Četvrte gimnazije predavanje o temi „Senzibiliziranje i prevencija protiv narkotika“, održao ekspert Francuske policije.