2014. - novembar - PS Novo Sarajevo

Poslovično ažurni i aktivni, RPZ policajci Druge PU, su u ovom mjesecu težište svog djelovanja u cilju realizacije kampanje „Rad policije u zajednici“, stavili na edukativni rad sa učenicima osnovnih i srednjih škola. To podrazumijeva održavanje većeg broja dogovorenih i održanih predavanja, radionica i okruglih stolova na teme koje se, prije svega, tiču pitanja sigurnosti. Tako su u ovom periodu u osnovnim školama Hrasno, Čengić vila 1, Grbavica 2, Kovačići, Malta i Francuska osnovna škola, te srednjim školama Vladimir Nazor, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije i Francuska srednja škola, realizirane sljedeće teme: Sigurnost djece u saobraćaju, Maloljetnička delikvencija, Opasnost od mina, Civilna hrabrost, Senzibiliranje i ovisnost narkotičkih sredstava. Neke od ovih tema su realizirane u saradnji sa pripadnicima Vojske BiH i LOT timom Slovačke vojske, te francuskim ekspertom za pitanja zloupotrebe opojnih droga.