2014. - septembar i oktobar - PS Ilidža

U devetom i desetom mjesecu 2014.godine RPZ policajci PS Ilidža su realizirali unaprijed dogovorena predavanja za učenika prvih razreda I, VI i VIII-e osnovne škole sa područja općine Ilidža. Predavanjima su obrađene teme „Djeca u saobraćaju“ i „Policajac prijatelj“, a u sklopu druge teme je bilo organizirano i druženje sa djecom iz O.Š. „El-Manar“. Također, u sklopu realizacije programa „Rad policije u zajednici“ družili su se sa učesnicima maratona na kojem su učestvovala djeca iz šezdeset osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo, a koji je u organizaciji „Atletskog saveza Kantona Sarajevo“, održan duž korita rijeke Željeznice.