2014. - septembar - PS Stari Grad

Mjesec septembar su policijski službenici PS Stari Grad, koji rade na implementaciji projekta „Rad policije u zajednici“, posvetili prije svega prvačićima, najmlađim učenicima osnovnih škola na području Općine. Tako da su u saradnji sa menadžmentom osnovnih škola dogovorili teme i termine realizacije predavanja i druženja sa učenicima prvih razreda, kako bi i sami dali doprinos da se učenici u prvom dodiru sa školom i školskim obavezama osjećaju što ljepše i slobodnije. Predavanja su bila primjerena i usklađena i tematski i metodološki uzrastu učenika, a sadržajno su se odnosila na ponašanje u saobraćaju na putu od kuće do škole, kretanje po saobraćajnicama samostalno i u grupi itd. Osnovne škole koje su bile uključene u ove aktivnosti su: „M.M. Bašeskija“, „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“, „Edhem Mulabdić“, „Vrhbosna“ i „Hamdija Kreševljaković“. Za naredni period su planirane teme za realizaciju u starijim razredima ovih osnovnih škola, a termini će biti dogovoreni sa nadležnim u svakoj školi pojedinačno.