2015. - april-septembar - Prva PU-PS Centar

ovom informacijom  o  redovnim i vanrednim aktivnostima RPZ policajaca u PS Centar,  bit će obuhvaćen period od aprila do septembra tekuće godine, jer su uz obavezu provođenja projekta  „Rad policije u zajednici“ policijski službenici imali i mnogo redovnih obaveza,  tako da je, uz činjenicu da je veći dio pomenutog perioda bilo ferije za učenike, bilo i nešto manje aktivnosti vezano za realizaciju pomenutog projekta. Tako da ćemo u izvještaju hronološki pomenuti neke od aktivnosti vezane za projekat, ali i redovne aktivnosti vezane za učešće u osiguranju nekih veoma značajnih događaja za naš Grad i Kanton. Aktivnosti koje se tiču RPZ – projekta, a koje je vrijedno pomenuti jesu organiziranje radionica u više osnovnih i srednjih škola na temu : „Stop nasilju u porodici“,  ali i organizovanjem informativnih punktova na više lokacija na području Općine, gdje su uz razgovor sa građanima dijeljeni i reklamni leci – flajeri, sa osnovnim uputama kako prepoznati i kako se ponašati u slučajevima nasilja u porodici. Zatim je u organizaciji NVO „Budućnost“, obilježen Svjetski dan svjesnosti o autizmu, simboličnim puštanjem plavih balona. Važno je bilo i druženje sa djecom i dogovor sa menadžmentom hotela „Residence inn by Marriott“, o uređenju parka i dječijeg igrališta u neposrednoj blizini hotela. I naravno, u junu mjesecu je tradicionalno najznačajniji angažman naših kolega RPZ policajaca, na Kidds festu, kada se djeci u višednevnom druženju, pokušava približiti profesija poilcajca i uz to upoznati ih sa opremom i sredstvima koja policajci koriste u svakodnevnom obavljanju posla. Pored ovih,  događaji koji su posebno obilježili ovaj period jesu posjeta Pape Franje Sarajevu, a nakon toga i „Sarajevo filim festival“, događaji u kojima su i RPZ- policajci imali značajnog udjela, u smislu učešća u osiguranju ovih događaja. Kao ilustracija ovoga što je do sada rečeno, u nastavku možete pogledati fotografije sa nekih od pomenutih aktivnosti i događaja.