2015 - septembar 14 - februar 15 - Treća PU

Zbog reduciranih aktivnosti na realizaciji programa „Rad policije u zajednici“ objavljujemo ovaj zbirni izvještaj o radu za period septembar 2014 – februar 2015.godine. Naime, iz operativno-tehničkih razloga aktivnosti na provođenju RPZ – programa su u pomenutom razdoblju bile u izvjesnoj mjeri smanjene, sa težištem na organiziranju radionica i predavanja, sa aktuelnom tematikom,  za školsku djecu i omladinu. Tako su u periodu septembar-oktobar realizirana predavanja na temu „Djeca u saobraćaju“ u 14  škola na području Općine. U istom mjesecu je u Srednoj elektrotehničkoj školi organizirano 16 predavanja za učenike svih razreda na sljedeće teme: „Međuvršnjačko nasilje“ i „Reci drogama – ne“.  U mjesecu decembru je akcenat bio na edukaciji u vezi sa upotrebom pirotehničkih sredstava s obzirom na predstojeće božićne i novogodišnje praznike. Tako da je na području Općine održano 50 predavanja na temu „Bez petardi siguran i ti i drugi“. Kako je januar mjesec školskoj djeci protekao u zasluženom raspustu,  naši RPZ policajci su održali dvije radionice u vrtićima „SOS Dječije selo“ i „Corner kids“ na temu „Djeca u saobraćaju“.  U februaru mjesecu 2015.godine RPZ policajaci su u sklopu planiranih aktivnosti zajedno sa učenicima i nastavnicima Dobrinjske gimnazije posjetili Zavod za zbrinjavanje mentalnog invalidne djece u Pazariću. Tom prilikom je štićenicima Zavoda uručena hrana i odjeća koju su sakupili učenici pomenute škole, te mašina za pranje veća kupljena novčanim sredstvima prikupljenim u Trećoj policijskoj upravi. Na kraju izvještaja vrijedno je spomenuti i interaktivnu prezentaciju održanu za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola. Prezentacija je održana u saradnji sa UG „Centar za promociju civilnog društva“ i UG „Narko-NE“, koje se bave prevencijom ovisnosti o drogama.