2016. - novembar - Jedinica za saobraćaj

Policijski službenici Jedinice za saobraćaj, zaduženi sa rad sa lokalnom zajednicom, organizirali su i realizirali posjetu učenika drugih razreda „Šeste osnovne škole“  iz Ilidže. Posjeta je bila prije svega edukativnog karaktera, mada su policijski službenici iskoristili priliku da u druženju sa djecom, približe djeci zanimanje policajca, te relaksiraju njihov generalni odnos prema policiji. Učenici i njihovi nastavnici su upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti saobraćaja, uz održano predavanje na temu „Sigurnost djece u saobraćaju“. Potom je za goste upriličen obilazak prostorija Jedinice za saobraćaj, te prezentiran dio opreme i sredstava koji se koriste u svakodnevnom radu, uz demonstraciju rada svjetlosne i zvučne signalizaicje na policijskim vozilima. Ovo je bila dobro organizirana i veoma korisna posjeta, s obzirom na aktuelnu situaciju i nastojanja svih policijskih službenika, a posebno onih iz Jedinice za saobraćaj, da pojačanim aktivnostima i poduzimanjem različitih mjera, ukupnu sigurnost svih učesnika u saobraćaju podignu na još veći nivo.