2016. - septembar i oktobar - Treća PU

Kraj septembra i oktobar mjesec ove godine su bili izuzetno uspješni i dinamični za policijske službenike koji rade u zajednici. Naime, samo svakodnevni rad u lokalnoj zajednici, uspostavljanje kontakata, rad u školskim i predškolskim ustanovama, učešće u realizaciji različitih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija, su jedini pravi način da ovakav pristup u radu policije na terenu, da prave rezultate. To su na pravi način shvatili kolege iz Treće PU, te su u ovom mjesecu imali niz veoma korisnih i značajnih aktivnosti. Tako je krajem septembra održana edukativna radionica na temu „Djeca u saobraćaju“, a povodom međunarodnog volonterskog projekta „72 sata bez kompromisa“, djeci vrtića „Anđeli radosti“ koji djeluje u sklopu Nadbijskupijskog pastoralnog centra za mlade „Ivan Pavao II“. Kako je u periodu od 03. – 09.10.2016. godine organizirana „Dječija nedjelja“, rpz policajaci su dali svoj puni doprinos organizaciji i učešću u ovoj značajnoj i već tradicionalnoj manifestaciji.  Ovdje ćemo samo nabrojati neke od priredbi, konferencija, edukativnih radionica i sl. na kojima su kolege iz Treće PU učestvovali i dali doprinos u njihovom uspješnom održavanju:  konferencija  djece nazvana „I naš glas je bitan“ u okviru projekta „Grad/Općina po mjeri djeteta“, muziko-terapijska radionica u organizaciji Servis centra „Dajte nam šansu“, uz prisustvo uvaženih gostiju direktora  misije USAID-a, predstavnika Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS, predstavnika potpredsjednika Federacije BiH itd. Posebno mjesto u ovom izvještaju zauzimaju informacije o učešću policajaca u zajednici u pripremi i reailzaciji međunarodnog sportskog takmičenja „Sportske igre OAZE – SIO 2016“, u sportskoj dvorani „Ramiz Salčin“.  Svoje učešće na igrama je uzelo više od 500  učesnika iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, Švedske i Saudijske      Arabije. Zatim treba pomenuti i vrlo posjećenu interaktivnu radionicu na temu „Prevencija nasilja“, održanu za korisnike SOS sela „Herman Gmeiner“.  Kao poseban vid djelovanja u školama realizirana je edukativna radionica za nastavnike i roditelje u O.Š. „Fatima Gunić“, na temu „Prevencija nepoželjnog ponašanja“, na kojoj je posebno bilo riječi o značaju zdravog odnosa djece i odraslih, empatije, samopouzdanja i izražavanja emocija.  Potom je u O.Š. „Meša Selimović“, također za nastavnike i članove Vijeća roditelja, održana radionica na temu „Emocije i destruktirno ponašanje“. Treba naglasiti da su roditelji izrazili zadovoljstvo ovakvim pristupom i načinom edukacjie i roditelja i nastavnika o ovoj veoma osjetljivoj temi.  Da bi izvještaj o korisnoj i intenzivnoj saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice, bio potpun, Treća PU je u svojstvu člana Savjeta sigurnosti općine Novi Grad, ugostila 75 učenika drugih razreda O.Š. „Meša Selimović“.  Pored ostalih prezentiranih sadržaja prilikom posjete, djeci je upriličena prezentacija iz oblasti sigurnosti u saobraćaju „Put do škole“. Na kraju, može se konstatovati da je napor i trud naših kolega i koleginica iz Treće PU koji rade na poslovima policajaca u zajednici, u ovom periodu bio izuzetan, te da je sigurno da ni rezultati takvog rada ne mogu izostati.