2016. - septembar - Treća PU

Početak nove školske godine u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo uvijek znači pojačanu aktivnost RPZ policajaca u školama,  organiziranje i realizacija radionica, predavanja i okruglih stolova za učenike i nastavnike škola, a sve sa ciljem edukacije i što bolje pripreme učenika, a posebno prvačića za novu školsku godinu i izazove koje sobom nose  školske obaveze i svakodnevni  put od kuće do škole. Tako je u prethodnom periodu, za učenike prvih razreda osnovnih škola „Osman Nuri Hadžić“ i „Ćamil Sijarić“,organizirano i održano  predavanje na temu „Djeca u saobraćaju“. Tom prilikom su prvačići upoznati sa osnovnim pravilima ponašanja  pješaka u saobraćaju, prelazak ulice regulisan semaforom, prelazak na pješačkom prelazu, kretanje trotoarom, kretanje kolvoozom kada nema trotoara, kako voziti biciklo, koturaljke, romobil, gdje se sigurno igrati itd. Ovo je, naravno, samo početak kampanje edukacije učenika kako iz oblasti saobraćaja, tako i drugih bezbjednosno značajnih tema iz oblasti narkomanije, međuvršnjačkog i nasilja u porodici i sl. koja će biti realizirana za učenike svih osnovnih i srednjih škola na području općine Novi Grad. Kako je na području Općine 14 osnovnih i 3 srednje škole, zasigurno da pred RPZ policajcima Treće PU stoji ozbiljan i složen zadatak, koji će oni vremenu koje je pred nama realizovati na kvalitetan i efikasan način.