2018- april - Jedinica za sigurnost saobraćaja

U okviru realizacije godišnjeg Plana edukacije predškolske i školske djece, koji policijski službenici zaduženi za rad sa lokalnom zajednicom realiziraju na svojim područjima, a u saradnji sa JU „Djeca Sarajeva“, organizirana je posjeta vrtiću „Aprilski cvjetovi“ i prezentacija opreme i službenog vozila djeci ove vaspitno-obrazovne ustanove. Policijski službenici su djeci održali i predavanje na temu sigurnosti u saobraćaju, saobraćajnim propisima i načinima regulisanja saobraćaja u slučajevima kada su djeca učesnici u saobraćaju na putu od kuće do škole. U nastavku informacije mogu se pogledati fotografije sa ovog zanimljivog i korisnog druženja mališana i policijskih službenika Jedinice za sigurnost saobraćaja.