2018. - januar - april - PS Centar

Period januar – april 2018. godine, kada je riječ o radu policije sa lokalnom zajednicom na području općine Centar Sarajevo, bio je popunjen uglavnom planiranim aktivnostima koje se odnose na održavanje edukativnih radionica i predavanjima za djecu predškolskih ustanova i učenike osnovnih i srednjih škola na području Općine. Predavanja su unaprijed planirana, a obrađene teme su bile: „Prevencija maloljetničke delikvencije“, „Kultura u saobraćaju“ i „Rizična ponašanja mladih u saobraćaju“, a u martu i aprilu mjesecu je,u svim srednjim školama, obrađena tema „Lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama“, zbog negativnog trenda dojava o postavljenim bombama u srednjim školama. Prethodno pomenute teme su obrađene u Srednjoj mašinskoj, Školi za metalska zanimanja i Građevinko-geodetskoj školi, a u osnovnoj školi Hasan Kaimija je, sa učenicima V, VI i VII razreda, održana radionica na temu „Prevencija maloljetničke delikvencije“. Značajnije aktivnosti, koje zaslužuju da se spomenu, a organizirane su ili propraćene od policijskih službenika koji sarađuju sa predstavnicima lokalne zajednice, jeste posjeta PS Centar djece iz vrtića  „Pikolo bambino“ i „Leptirić“, učešće na manifestaciji povodom obilježavanja „Dana zaljubljenih“ na Ajfelovom mostu na Skenderiji,te učešće u organiziranju i obilježavanju „Svjetskog dana Roma“ u Domu mladih u Skenderiji. Važno je spomenuti i učešće u obilježavanju „Međunarodnog dana borbe protiv mina“ održanog ispred „SCC „-centra na Marijin-dvoru. Policijski službenici će i u narednom periodu nastaviti da rade na realizaciji Plana rada sa lokalnom zajednicom, predviđenom dinamikom i u okviru trenutnih kadrovskih i materijalno-tehničkih kapaciteta.