2018 - septembar - Jedinica za sigurnost saobraćaja

Postupajući u skladu sa planiranim aktivnostima koje se odnose na pojačane mjere sigurnosti učesnika u saobraćaju u periodu početka nove školske godine, sa posebnim akcentom na kontrole saobraćaja oko osnovnih i srednjih škola u vrijeme početka i završetka nastave, te posebnih aktivnosti kada je u pitanju sigurnost učenika prvih razreda osnovnih škola, rpz policajci Jedinice za sigurnost saobraćaja su početkom septembra mjeseca održali radni sastanak sa direktorom O.Š. Vladislav Skarić. Tom prilikom su dogovorene  aktivnosti policijskih službenika na poduzimanju mjera iz svoje nadležnosti, a u smislu provođenja mjera saobraćajnog osiguranja na području ove osnovne škole. Policijski službenici su prisustvovali i svečanosti povodom prvog dana školske godine i prijemu „Đaka prvaka“, te tom prilikom obavili korisne razgovore sa menadžmentom škole, ali i sa roditeljima učenika koji ove godine polaze u prvi razred. Dogovoreni su neki praktični koraci koji će značajno pomoći u saobraćajnom, ali i drugim vidovima osiguranja prostora škole u vrijeme dolaska i odlaska učenika, te u vrijeme velikog odmora. Ove aktivnosti će biti provođene tokom cijele školske godine.