2019 - novembar - PS Stari Grad - School&School posjeta

 U skladu sa prethodno usaglašenim Planom posjete i dogovorom sa menadžmentom osnovne škole School&School Sarajevo, učenici od prvog do četvrtog razreda, su zajedno sa svojim nastavnicima 29.11.2019. godine posjetili prostorije PU Stari Grad Sarajevo i PS Stari Grad Sarajevo. Posjeta je koncipirana i realizirana tako da su učenicima prezentirana osnovna sredstva za rad policijskih službenika, službena policijska vozila i prostorije operativnog dežurstva, te održano predavanje i razgovor sa učenicima na teme međuvršnjačkog nasilja, ponašanja i sigurnosti djece u saobraćaju, te osnovne karakteristike profesije policajca, njegovim pravima, dužnostima i odgovornostima koje policijski službenici imaju tokom obavljanja redovnih poslova i zadataka. Nastavak ovakvog oblika edukacije će biti nastavljen i ubuduće, u skladu sa planiranim aktivnostima i aktuelnim školskim programom.