Informacija - mart 2014.g. - PS Stari Grad

Policijski službenici PS Stari Grad koji su zaduženi za realizaciju projekta „Rad policije u zajednici“, su u martu mjesecu u saradnji sa LOT timom R. Slovačke i OS BiH, organizirali i održali predavanje na temu „Prevencija i zaštita od mina i minsko-eksplozivnih sredstava“. Predavanje je održano u O.Š. „Mula-Mustafa Bašeskija“, za učenike III, IV i V-ih razreda. Predavanjima su osim učenika prisustvovali i njihovi nastavnici. U istoj školi je u sklopu realizacije projekta prevencije maloljetničkog nasilja, za učenike VII-ih razreda, održana radionica „Učionica bez nasilja“. U znak priznanja i zahvalnosti na ukupnom angažmanu, policijskim službenicima PS Stari Grad Samiru Pačarizu i Musić Kemi, je Nastavničko vijeće O.Š. „M.M. Bašeskija“ uručilo Zahvalnice. Zahvalnice su uručene i predstavnicima LOT tima R. Slovačke. Također, predstavnici LOT tima Slovačke su kao znak priznanja za saradnju u prethodnom periodu, uručili Zahvalnice komandiru PS Stari Grad Safetu Gaguli i RPZ policajcima Pačariz Samiru i Musić Kemi.