Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
2. Februar 1955 - 28. Juni 1992
Prva PU - PS Stari grad7. Maj 1959 - 13. Juni 1992
Prva PU - PS Stari grad
Policijska medalja za hrabrost


1. Januar 1974 - 2. Oktobar 1995
Prva PU - PS Stari grad
Zlatna policijska zvijezda


7. Maj 1970 - 18. Juni 1992
Prva PU - PS Centar3. Januar 1969 - 9. Juni 1992
Četvrta PU - PS Ilidža
Zlatna policijska značka


1. Maj 1961 - 3. Maj 1992
Peta PU - PS Vogošća19. Juni 1956 - 31. Avgust 1992
Prva PU - PS Stari grad14. Novembar 1957 - 24. Juni 1992
Treća PU - PS Novi Grad
Policijska medalja za hrabrost


29. April 1965 - 11. Juni 1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo28. Januar 1961 - 5. Decembar 1992
PS za sigurnost saobraćaja
Policijska medalja za hrabrost


7. Oktobar 1966 - 27. Juli 1993
Treća PU - PS Novi Grad26. Juli 1961 - 28. Septembar 1993
Prva PU - PS Centar13. Maj 1954 - 21. April 1992
Četvrta PU - PO Trnovo1. Septembar 1953 - 3. Juli 1993
Druga PU - PS Novo Sarajevo
Zlatna policijska značka


5. Mart 1955 - 9. Juni 1992
Četvrta PU - PO Trnovo20. Septembar 1974 - 8. Avgust 1993
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


22. Januar 1962 - 28. Januar 1993
Treća PU - PS Novi Grad17. Septembar 1974 - 2. Oktobar 1995
Prva PU - PS Stari grad28. Novembar 1964 - 13. Juni 1992
Treća PU - PS Novi Grad26. April 1974 - 29. Juni 1994
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


25. Avgust 1955 - 2. Maj 1992
Prva PU - PS Stari grad25. Maj 1953 - 24. Juni 1992
Treća PU - PS Novi Grad12. Februar 1965 - 28. Decembar 1993
Peta PU - PS Vogošća
Srebrna policijska zvijezda


25. Maj 1957 - 25. Juli 1992
Četvrta PU - PO Trnovo16. Februar 1966 - 14. Septembar 1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo