Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
02.02.1955 - 28.06.1992
Prva PU - PS Stari grad07.05.1959 - 13.06.1992
Prva PU - PS Stari grad
Policijska medalja za hrabrost


01.01.1974 - 02.10.1995
Prva PU - PS Stari grad
Zlatna policijska zvijezda


07.05.1970 - 18.06.1992
Prva PU - PS Centar03.01.1969 - 09.06.1992
Četvrta PU - PS Ilidža
Zlatna policijska značka


01.05.1961 - 03.05.1992
Peta PU - PS Vogošća19.06.1956 - 31.08.1992
Prva PU - PS Stari grad14.11.1957 - 24.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad
Policijska medalja za hrabrost


29.04.1965 - 11.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo28.01.1961 - 05.12.1992
PS za sigurnost saobraćaja
Policijska medalja za hrabrost


07.10.1966 - 27.07.1993
Treća PU - PS Novi Grad26.07.1961 - 28.09.1993
Prva PU - PS Centar13.05.1954 - 21.04.1992
Četvrta PU - PO Trnovo01.09.1953 - 03.07.1993
Druga PU - PS Novo Sarajevo
Zlatna policijska značka


05.03.1955 - 09.06.1992
Četvrta PU - PO Trnovo20.09.1974 - 08.08.1993
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


22.01.1962 - 28.01.1993
Treća PU - PS Novi Grad17.09.1974 - 02.10.1995
Prva PU - PS Stari grad28.11.1964 - 13.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad26.04.1974 - 29.06.1994
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


25.08.1955 - 02.05.1992
Prva PU - PS Stari grad25.05.1953 - 24.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad12.02.1965 - 28.12.1993
Peta PU - PS Vogošća
Srebrna policijska zvijezda


25.05.1957 - 25.07.1992
Četvrta PU - PO Trnovo16.02.1966 - 14.09.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo