Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
21.11.1965 - 21.04.1992
Četvrta PU - PO Trnovo12.02.1961 - 28.05.1992
Prva PU - PS Centar21.10.1961 - 16.05.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo22.07.1967 - 13.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad30.06.1960 - 30.07.1992
Četvrta PU - PS Hadžići
Policijska medalja za hrabrost


01.04.1958 - 21.06.1992
Chetvrta PU - PS Hadžići16.05.1976 - 09.06.1993
Četvrta PU - PO Trnovo
Zlatna policijska zvijezda


22.02.1955 - 19.06.1992
Prva PU - PS Centar
Policijska medalja za hrabrost


21.11.1953 - 02.05.1992
Prva PU - PS Centar
Policijska medalja za hrabrost


27.10.1970 - 27.03.1993
Treća PU - PS Novi Grad20.10.1972 - 21.03.1993
Prva PU - PS Centar03.05.1969 - 27.07.1993
Treća PU - PS Novi Grad13.03.1965 - 07.08.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo03.06.1972 - 19.07.1993
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


19.11.1959 - 06.04.1992
Prva PU - PS Stari grad
Zlatna policijska zvijezda


03.04.1973 - 21.01.1993
Peta PU - PS Ilijaš
Zlatna policijska zvijezda


05.08.1957 - 14.05.1992
Četvrta PU - PS Ilidža05.03.1968 - 04.07.1993
Peta PU - PS Vogošća
Zlatna policijska zvijezda


31.01.1966 - 27.07.1993
Prva PU - PS Stari grad
Zlatna policijska zvijezda


21.02.1954 - 24.10.1992
Peta PU - PS Ilijaš29.08.1952 - 08.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska značka


28.01.1968 - 13.06.1992
Prva PU - PS Stari grad14.12.1970 - 11.10.1995
Chetvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


11.10.1968 - 10.06.1992
Peta PU - PS Ilijaš
Srebrna policijska zvijezda


28.05.1965 - 07.08.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo
Policijska medalja za hrabrost