Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
25.07.1974 - 02.10.1995
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska zvijezda


28.06.1953 - 19.09.1991
Četvrta PU - PO Trnovo07.08.1967 - 09.06.1993
Chetvrta PU - PO Trnovo01.02.1972 - 22.04.1992
Prva PU - PS Centar28.01.1968 - 12.09.1992
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska značka


07.05.1956 - 04.07.1992
Treća PU - PS Novi Grad01.11.1966 - 08.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo25.01.1953 - 27.06.1995
Četvrta PU - PO Trnovo20.03.1968 - 08.06.1992
Prva PU - PS Centar11.08.1970 - 07.08.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo
Policijska medalja za hrabrost


10.06.1956 - 29.07.1993
Druga PU - PS Novo Sarajevo
Zlatna policijska značka


09.01.1957 - 02.05.1992
Prva PU - PS Stari grad14.05.1955 - 20.07.1993
Prva PU - PS Stari grad
Zlatna policijska zvijezda


04.05.1972 - 17.07.1993
Četvrta PU - PO Trnovo
Zlatna policijska zvijezda


03.01.1959 - 16.06.1992
Četvrta PU - PO Trnovo
Policijska medalja za hrabrost


21.09.1953 - 25.05.1992
Četvrta PU - PO Trnovo28.09.1955 - 30.12.1993
Peta PU - PS Vogošća23.02.1943 - 29.06.1992
Prva PU - PS Stari grad24.09.1963 - 08.02.1993
Prva PU - PS Centar02.01.1964 - 26.04.1992
Jedinica za saobraćaj
Policijska medalja za hrabrost


06.12.1968 - 11.10.1995
Četvrta PU - PS Hadžići07.08.1955 - 23.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad04.07.1965 - 19.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad28.09.1967 - 02.05.1992
Prva PU - PS Stari grad
Policijska medalja za hrabrost


26.05.1967 - 29.06.1992
Prva PU - PS Stari grad