Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
29.03.1970 - 27.07.1993
Prva PU - PS Stari grad27.03.1961 - 21.01.1993
Peta PU - PS Ilijaš
Zlatna policijska zvijezda


15.01.1968 - 11.10.1995
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


16.01.1965 - 02.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad12.07.1961 - 27.07.1993
Treća PU - PS Novi Grad11.09.1963 - 08.08.1993
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


15.10.1950 - 23.08.1992
Prva PU - PS Stari grad21.06.1961 - 22.05.1992
Četvrta PU - PS Ilidža27.07.1961 - 22.04.1992
Prva PU - PS Centar05.01.1971 - 28.06.1992
Prva PU - PS Stari grad07.08.1971 - 19.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad14.07.1966 - 10.05.1992
Četvrta PU - PO Trnovo17.01.1967 - 13.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad04.10.1966 - 13.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad02.04.1969 - 12.06.1992
Prva PU - PS Centar28.06.1962 - 17.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad16.01.1965 - 13.09.1992
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska značka


04.07.1968 - 12.09.1992
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska zvijezda


17.03.1976 - 02.10.1995
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska zvijezda


03.01.1972 - 09.06.1993
Četvrta PU - PO Trnovo
Policijska medalja za hrabrost


21.08.1957 - 30.07.1993
Druga PU - PS Novo Sarajevo
Zlatna policijska značka


15.01.1961 - 29.04.1992
Prva PU - PS Stari grad
Zlatna policijska zvijezda


03.03.1955 - 20.09.1992
Prva PU - PS Stari grad12.12.1969 - 04.07.1992
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska značka


04.01.1955 - 29.07.1992
Četvrta PU - PO Trnovo