Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
03.10.1971 - 01.06.1992
Prva PU - PS Centar14.05.1951 - 17.06.1993
Chetvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


15.05.1958 - 17.10.1993
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


27.10.1969 - 24.10.1992
Peta PU - PS Vogošća
Zlatna policijska zvijezda


01.11.1961 - 15.06.1992
Četvrta PU - PO Trnovo29.12.1966 - 26.07.1995
Prva PU - PS Stari grad
Zlatna policijska zvijezda


10.02.1960 - 08.06.1992
Jedinica za saobraćaj15.04.1967 - 02.05.1992
Jedinica za saobraćaj30.05.1967 - 08.06.1992
Peta PU - PS Vogošća20.07.1950 - 26.05.1992
Jedinica za obezbjeđenje objekata i upotrebu službenih pasa09.03.1969 - 31.07.1992
Četvrta PU - PO Trnovo
Policijska medalja za hrabrost


06.02.1974 - 11.10.1995
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


25.03.1962 - 11.10.1995
Četvrta PU - PS Hadžići
Policijska medalja za hrabrost


15.12.1967 - 11.10.1995
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


06.07.1967 - 13.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad10.12.1956 - 24.08.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo17.04.1958 - 02.06.1992
Četvrta PU - PO Trnovo13.06.1973 - 04.07.1993
Prva PU - PS Centar20.03.1966 - 10.06.1992
Peta PU - PS Ilijaš10.04.1965 - 01.11.1994
Četvrta PU - PO Trnovo04.11.1970 - 13.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad02.05.1961 - 27.07.1993
Treća PU - PS Novi Grad02.01.1958 - 09.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo21.09.1966 - 25.05.1992
Četvrta PU - PO Trnovo25.05.1968 - 24.02.1996
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska zvijezda