Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
18.05.1957 - 01.05.1993
Prva PU - PS Stari grad04.06.1965 - 07.12.1992
Prva PU - PS Stari grad08.07.1966 - 03.12.1993
Četvrta PU - PS Hadžići
Zlatna policijska zvijezda


05.03.1973 - 12.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo06.05.1961 - 05.04.1992
PS Aerodrom18.06.1960 - 30.12.1992
Treća PU - PS Novi Grad26.03.1967 - 28.06.1992
Prva PU - PS Stari grad01.02.1961 - 23.06.1992
Treća PU - PS Novi Grad03.05.1960 - 28.04.1992
PS Aerodrom22.03.1961 - 14.09.1992
Jedinica za saobraćaj
Policijska medalja za hrabrost


01.05.1965 - 04.04.1992
Treća PU - PS Novi Grad
Zlatna policijska značka


02.03.1972 - 11.06.1992
Četvrta PU - PS Ilidža14.12.1964 - 09.05.1993
PS za OBL13.03.1965 - 30.12.1992
Treća PU - PS Novi Grad15.02.1940 - 21.05.1992
Treća PU - PS Novi Grad26.08.1966 - 10.03.1993
Prva PU - PS Centar24.07.1955 - 01.07.1992
Sektor kriminalističke policije16.05.1965 - 26.10.1993
Sektor kriminalističke policije
Policijska medalja za hrabrost


24.09.1955 - 22.06.1992
Prva PU - PS Centar05.09.1952 - 12.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo03.06.1971 - 05.12.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo05.07.1967 - 26.10.1993
Sektor kriminalističke policije
Policijska medalja za hrabrost


19.11.1939 - 20.11.1992
PS za OBL09.04.1959 - 23.08.1992
Prva PU - PS Stari grad25.02.1956 - 03.12.1992
Prva PU - PS Centar