Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo koji su dali svoje živote u odbrani domovine tokom rata 1992. - 1995. godine

Pretraga po imenu ili prezimenu
24.12.1954 - 05.04.1992
PS Aerodrom04.12.1954 - 30.12.1992
Treća PU - PS Novi Grad10.01.1951 - 16.05.1992
Prva PU - PS Centar10.11.1958 - 19.12.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo30.11.1952 - 17.09.1992
Treća PU - PS Novi Grad10.06.1960 - 12.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo09.04.1968 - 16.07.1992
PS za OBL18.06.1955 - 25.09.1992
Prva PU - PS Centar15.05.1972 - 21.06.1995
Treća PU - PS Novi Grad12.08.1963 - 14.11.1993
Peta PU - PS Vogošća22.06.1963 - 17.05.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo18.03.1971 - 07.08.1992
Prva PU - PS Centar06.09.1963 - 05.08.1992
Prva PU - PS Centar02.02.1957 - 14.07.1992
Prva PU - PS Centar12.12.1952 - 31.05.1993
Jedinica za saobraćaj02.04.1954 - 21.08.1992
Prva PU - PS Centar03.11.1946 - 26.01.1993
Četvrta PU - PS Ilidža07.11.1964 - 24.09.1992
Jedinica za obezbjeđenje objekata i upotrebu službenih pasa13.08.1969 - 05.11.1995
PS za OBL23.04.1956 - 17.07.1993
Prva PU - PS Centar13.01.1966 - 07.05.1995
PS Aerodrom07.07.1970 - 18.07.1995
Jedinica za saobraćaj09.06.1958 - 13.01.1993
Treća PU - PS Novi Grad26.10.1970 - 24.10.1995
Druga PU - PS Novo Sarajevo07.02.1968 - 13.06.1992
Druga PU - PS Novo Sarajevo