Pretraga

Ukupno 577
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku tonera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Odluka o izboru ponuđača za isporuku softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Odluka o izboru ponuđača nabavke radova na rekonstrukcijama i sanacijama i tekućem održavanju na više objekata MUP-a Kantona Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 2.363,96 2.363,96 Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo
Ugovor o nabavci dijelova uniformi Ugovaranje i realizacija 04.10.2017 3.293,46 3.293,46 KM TRADE Visoko
Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 6.318,00 6.318,00 SICON SAS d.o.o Tuzla
Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2017 59.561,61 59.561,61 INTER-COM d.o.o. Zenica
Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja novih motornih vozila obavezno osiguranje i kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Ugovor o nabavci računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija 23.10.2017 132.795,00 132.795,00 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-presvlaka za prednja sjedišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017
Ugovor o izradi kanalizacionog odvoda i taložnog šahta Ugovaranje i realizacija 13.10.2017 3.946,08 3.946,08 "SELA" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o kupovini hrane za službene pse Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "BOSNET GROUP" d.o.o. Hadžići
Aneks Ugovora o nabavci auto-dijelova Ugovaranje i realizacija 20.10.2017 "AUTOELEKTRA" d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017
Ugovor o nabavci radne odjeće i obuće Ugovaranje i realizacija 20.09.2017 778,05 778,05 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci štambilja Ugovaranje i realizacija 07.11.2017 1.244,18 1.244,18 "DES" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.12.2017 56.885,00
Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača za nabavku standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2017 122.850,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za rekonstrukciju podnih obloga kućica za smještaj službenih pasa, sanacioni radovi na objektu PS Hadžići i objektu Odjeljenja za edukaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a korisnika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za sistem radio veze (DRM sistem) za službena motorna vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme, audio i video opreme za opremanje prostorije za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2017
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova na izgrandji policijskog objekta Srednje - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.11.2017 129.565,80
Odluka - nabavka fotomaterijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala Pokretanje i tok postupka 23.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017 16.146,00
Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017. Plan nabavki 08.11.2017
Odluka o poništenju postupka nabavke opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017 13.357,89
Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017. Plan nabavki 17.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017
Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2017 268.248,00 268.248,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci kopir-aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2017 27.714,37 27.714,37 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka kancelar. namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Odluka o postupku dodjele ugovora za izradu i montažu kancelarijskog namještaja od iverala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2017
Ugovor o nabavci kopir aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 5.499,00 5.499,00 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci uređaja za detekciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 17.456,40 17.456,40 "ELUR" d.o.o. Kiseljak
Ugovor o nabavci bar code čitača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2017 31.637,97 31.637,97 "INFO-KOD" d.o.o. Travnik
Ugovor o nabavci metalnog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2017 15.921,36 15.921,36 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.09.2017 53.105,72 "R&S" d.o.o. Sarajevo
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2017 67.377,70
Ugovor o nabavci znački- rever Ugovaranje i realizacija 25.09.2017 1.638,00 1.638,00 "HELEDIS" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju Ugovaranje i realizacija 28.09.2017 994,50 994,50 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 406.182,39 1.034.820,16 981.714,44