Pretraga

Ukupno 1256
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga servisiranja klima uređaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019
Ugovor o nabavci i ugradnji aluminijskih vanjskih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 3.178,89 TRIOSTIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2019 72.982,26 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci goriva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.07.2019 34.732,39 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo-Vogošća
Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata_ MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 521,00 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala - MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.07.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija 28.06.2019 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci materijala za tehničko održavanje objekata Ugovaranje i realizacija 21.06.2019 4.621,50 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma trećerangiranom ponuđaču Pokretanje i tok postupka 04.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma - nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 08.07.2019
Ugovor - nabavka štampanog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 03.07.2019 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Odluka o izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. - druga izmjena Plan nabavki 04.07.2019
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanje motornih vozila markw VW u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 20.06.2019 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke VW u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.06.2019 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke motornog vozila - MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2019
Odluka - sukcesivna nabavka usluga servisiranja klima uređaja Pokretanje i tok postupka
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Toyota u garantnom roku (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2019 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Toyota u garantnom roku (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2019 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4) Ugovaranje i realizacija 19.06.2019 ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Citroen u garantnom roku (LOT 4) Ugovaranje i realizacija 19.06.2019 ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Tenderska dokumentacija - javna nabavka usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.06.2019
Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke digitalne mini fotolaboratorije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke komparativnog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2019
Aneks ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova Ugovaranje i realizacija 29.04.2019 SELA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda - MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 TP Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji auto-guma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 1.497,60 AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci materijala za tehničko održavanje objekata_lot 2, 3 i 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2019 36.195,13 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci licenci za antivirusni softver-MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6.589,44 4th Dimension d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornog vozila u garantnom roku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 2.500,00 PORSCHE INTER AUTO BH d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada_lot 2,3 i 5 Ugovaranje i realizacija 07.05.2019 PAPILON d.o.o.
Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada_lot 4 Ugovaranje i realizacija 08.05.2019 GRAFIKON d.o.o.
Okvirni sporazum o isporuci materijala za tehničko održavanje zgrada Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 INTER-COM d.o.o.
Okvirni sporazum o isporuci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.05.2019 R&S d.o.o.
Odluka o poništenju postupka "Nabavke balističkih prsluka" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "Nabavka računarske opreme" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.06.2019
Ugovor o sukcesivnoj nabavci higijensko potrošnog materijala UP Ugovaranje i realizacija 08.03.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju sistema video nadzora UP Ugovaranje i realizacija 02.04.2019 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog gađanja - UP Ugovaranje i realizacija 15.04.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći za medicinsko obezbjeđenje izvođenja taktičko-situacionog gađanja Ugovaranje i realizacija 10.05.2019 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ugovor o pružanju usluga dostavljanja pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode Ugovaranje i realizacija 16.05.2019 FLACON d.o.o Sarajevo
Ugovor za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem sa pratećom infrastrukturom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga servisiranja kabineta za sušenje tragova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga reparacije kožnih kompleta motociklističke uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke itisona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2019
Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja-MUP KS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.06.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2019
Odluka o pokretanju postupka rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2019
Ukupno po stranici 0,00 162.818,21 0,00