Pretraga

Ukupno 825
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja - UP Ugovaranje i realizacija 30.07.2018 2.379,00 2.379,00 JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ugovor o nabavci inventurnih pločica UP Ugovaranje i realizacija 19.07.2018 1.989,00 1.989,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci hrane - UP Ugovaranje i realizacija 02.08.2018 2.925,00 2.925,00 UR "Zmaj" Sarajevo
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga dizajna, pripreme za štampu i štampe dvije publikacije - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.08.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga održavanja softvera "Japet" - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.08.2018
Odluka o izboru opnuđača za nabavku usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i sukcesivnog servisiranja m.v. marke Škoda Octavia Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova uniforme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za vozila i licenci za vršenje terenskih provjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku vanrednih obroka - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2018
Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora - MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2018 7.009,47 7.009,47 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - MUP Kantona Sarajevo - GRT gradnja d.o.o. Mostar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2018 GTR gradnja d.o.o. Mostar
Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje - Ilijaš Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2018 381.190,87 381.190,87 GTR gradnja d.o.o. Mostar
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga vršenja laboratorijskih i vizuelnih analiza roba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.07.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP Ugovaranje i realizacija
Ugovor o nabavci znački za rever - MUP Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 1.146,00 1.146,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci ručnog sata - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 468,80 468,80 SILVER TREND d.o.o. Mostar
Ugovor o kupoprodaji službenih motornih vozila - MUP Ugovaranje i realizacija 04.07.2018 100.825,00 100.825,00 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Ugovor o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije - MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2018 4.680,00 4.680,00 KRISTAL d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku računarske opreme" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Nabavku radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila" UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2018 144.957,15
Okvirni sporazum sa štamparijom Fojnica Ugovaranje i realizacija 21.06.2018 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Ugovor o nabavci opreme za službene pse Ugovaranje i realizacija 28.06.2018 4.896,00 4.896,00 ZOO CENTAR d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci štampanog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d. Fojnica
Ugovor o sukcesivnoj isporuci auto guma - UP Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac
Ugovor o nabavci rimage dvd media Ugovaranje i realizacija 21.06.2018 1.818,18 1.818,18 KING ICT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - UP Ugovaranje i realizacija 25.06.2018 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - up Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 102.843,00 102.843,00 GUMA M d.o.o. Mostar
Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila - UP Ugovaranje i realizacija 02.07.2018 97.812,00 97.812,00 ABC 1968 d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji putničkih vozila Ugovaranje i realizacija 26.06.2018 100.020,00 100.020,00 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji teretnih vozila Ugovaranje i realizacija 22.06.2018 273.218,40 273.218,40 AUTO CENTAR ITALY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP Ugovaranje i realizacija 05.07.2018 510.543,39 510.543,39 VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka
Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 1.277.999,95 1.277.999,95 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2018 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku tonera, ketridža i ribona UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2018 175.429,16
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u skladištu Rakovica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP MUPKS Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Odluka o poništenju dijela postupka nabavke motornih vozila za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službene odjeće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2018 42.101,28
Odluka o provođenju postupka nabavke opreme i licenci za vršenje terenskih provjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke informatičke opreme za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku aluminijskih inventurnih pločica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku oznaka činova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
Ugovor o nabavci promotivnog materijala za RPZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 1.642,92 1.642,92 "R&S" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci suvenira za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2.398,50 2.398,50 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i motornih vozila Škoda Octavia UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku metalnih polica MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Ukupno po stranici 362.487,59 2.875.805,48 2.875.805,48