Pretraga

Ukupno 418
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog građanja iz vatrenog oružja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku stalnih sredstava u obliku prava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Odluka o provođenju dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga hitne medicinske pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017
Ugovor o zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o snabdijevanju tiskom Ugovaranje i realizacija 28.03.2017 IPRESS d.o.o Široki Brijeg
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara Ugovaranje i realizacija 06.10.2016 "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 AUTOHIT d.o.o Sarajevo
Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke REXTON i FORD Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 SARADIS d.o.o Vogošća
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP KS Uprava policije Ugovaranje i realizacija
Aneks Ugovora o sukcesivnoj isporuci pogonskog goriva za automobile Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci vezenih amblema i oznaka za policijske uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 5.838,30 5.838,30 "Dino" d.o.o Tuzla
Ugovor o nabavci znački Ugovaranje i realizacija 04.04.2017 104,13 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci dijelova uniforme za policijske službenike u mirovnoj misiji UN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 1.503,99 1.503,99 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017. Ugovaranje i realizacija 10.04.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku policijskih znački za penzionisane službenike Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2017
Ugovor - nabavka opreme za stavljanje u funkciju server sobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 6.956,82 6.956,82 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke AUDI Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 "AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora - nabavka opreme potrebne za stavljanje u funkciju server sobe i proširenje kapaciteta za obradu prekršaja zabilježenih stacionarnim radarom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017
Ugovor o servisiranju i popravci garažnih automatskih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.900,00 3.900,00 EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH
Ugovor o nabavci garažnih automatskih vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 3.100,00 3.100,00 EURO-MIMF d.o.o Brčko D.C. BiH
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.02.2017 R&S d.o.o. Sarajevo
Plan nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 27.02.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017
Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 23.02.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi Multicam i taktičkih čizama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 198.806,40
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.02.2017 139.464,00
Ugovor o sukcesivnom pružanju usluga osiguranja radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Ugovaranje i realizacija 30.12.2016 Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko
Ugovor o nabavci mašina za uništavanje papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.863,22 6.863,22 R&S Vogošća
Ugovor - nabavka znački za inspektore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 1.345,50 1.345,50 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke OPEL VIVARO Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2017 Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2017 Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "LADA NIVA" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2017 O.R. DEAS Vogošća
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "ŠKODA" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 "AC QUATRO" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "VW" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2016 "AUTODELTA" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju i popravci velikih i malih rolo vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 780,00 780,00 PRAXIS d.o.o Sarajevo
Ugovor o nabavci ručnih satova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2016 24.839,00 24.839,00 SILVER TREND d.o.o. Mostar
Ugovor o servisiranju i popravci klizne kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 3.562,00 3.562,00 M-DOOR d.o.o. Kiseljak
Ugovor o kupovini profesionalnih usisivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.949,80 6.949,80 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci pribora za uzimanje uzoraka krvi i urina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 7.001,28 7.001,28 Derby Trade d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci usluga skidanja i našivanja amblema i oznaka za policijske uniforme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 6.084,00 6.084,00 DINO d.o.o. Tuzla
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ručnih satova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2016 24.839,00
Ugovor o izvođenju dodatnih radova na izradi kabina u jedinici za pritvor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.12.2016 6.150,92 6.150,92 "Interming" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci grijalica i konvektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci telefona za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 363.109,40 84.978,96 84.874,83