Pretraga

Ukupno 1289
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku usluga servisiranja m.v. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.08.2019
Odluka - nabavka usluga redovnog mjesečnog održavanja softvera "Japet" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.08.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku redovnog održavanja motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.08.2019
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala za vozila UP Ugovaranje i realizacija 09.08.2019 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga kolektivnog osiguranje zaposlenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 25.07.2019 ADRIATIC osiguranje d.d. direkcija Sarajevo
Okvirni sporazum - nabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija ADRIATIC osiguranje
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga servisiranja motornih vozila marke Suzuki - UP Pokretanje i tok postupka 14.08.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke dva motorna vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih pasa UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavka dva motocikla - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.08.2019
Odluka o provođenju postupka za nabavku opreme za prenos podataka i glasa i računarske opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019
Odluka o provođenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova_MUP KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2019
Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS_2019. Plan nabavki 01.08.2019
Odluka o ponovnom provođenju postupka javne nabavke rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2019
Odluka o poništenju postupka rekonstrukcije i sanacije na više objekata MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 18.07.2019
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_MUP KS Ugovaranje i realizacija 31.07.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke klima uređaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke specijalne policijske elektronske opreme Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 25.07.2019
Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije za 2019. Plan nabavki 29.07.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke softvera i produženja licenci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Odluka o pokretanju postupka za nabavku radnih stanica i računara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku digitalne mini fotolaboratorije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019 349.830,00
Odluka o pokretanju postupka nabavke dijelova za računarsku opremu _ MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.07.2019
Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga migracije postojećeg komunikacionog sistema, dogradnja postojeće telefonske centrale i drugo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.07.2019 238.212,00
Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka hidrantske i sanitarne vode_objekat Grkarica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2019 16.555,22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera i licenci Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.07.2019 31.990,40
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.07.2019
Odluka o provođenju postupka za nabavku policijskih traka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku komparativnog mikroskopa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.07.2019 207.675,00
Odluka o nabavci usluga servisiranja kopir aparata - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.07.2019
Odluka o nabavci motociklističkih kaciga - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.07.2019
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga servisiranja klima uređaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.07.2019
Ugovor o nabavci i ugradnji aluminijskih vanjskih roletni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 3.178,89 TRIOSTIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2019 72.982,26 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci goriva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.07.2019 34.732,39 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo-Vogošća
Ugovor o nabavci materijala za održavanje objekata_ MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 521,00 PAPILON d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala - MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.07.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija 28.06.2019 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci materijala za tehničko održavanje objekata Ugovaranje i realizacija 21.06.2019 4.621,50 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2019
Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma trećerangiranom ponuđaču Pokretanje i tok postupka 04.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma - nabavka akumulatora, sijalica i drugog potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka 08.07.2019
Ugovor - nabavka štampanog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 03.07.2019 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Odluka o izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. - druga izmjena Plan nabavki 04.07.2019
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanje motornih vozila markw VW u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 20.06.2019 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke VW u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.06.2019 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke motornog vozila - MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2019
Odluka - sukcesivna nabavka usluga servisiranja klima uređaja Pokretanje i tok postupka
Ukupno po stranici 844.262,62 116.036,04 0,00