Pretraga

Ukupno 766
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Aneks Ugovora broj: 01-14-4-7142 Ugovaranje i realizacija 24.04.2018 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci telefonskog uređaja Ugovaranje i realizacija 13.04.2018 1.899,00 1.899,00 Tehno-Mag d.o.o. Orašje
Ugovor o ugostiteljskim uslugama Ugovaranje i realizacija 09.04.2018 3.913,50 3.913,50 TAREQ HOSPITALITY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija 17.05.2018 12.981,76 12.981,76 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci rukavcica za barutni test Ugovaranje i realizacija 01.06.2018 5.616,00 5.616,00 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje i održavanje oružja Ugovaranje i realizacija 24.05.2018 6.073,47 6.073,42 KM TRADE Visoko
Ugovor o popravci i ugradnji sistema za mjerenje brzine UP Ugovaranje i realizacija 13.04.2018 6.318,00 6.318,00 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za dresuru službenih pasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2018
Odluka o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke službene odjeće državnih službenika i namještenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - UP Pokretanje i tok postupka 19.06.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku DVD medija sa ketridžom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2018
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga korekcije Idejnog projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018
Odluka o poništenju postupka za "Nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga dezinfekcije i dezinsekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ACC TAG uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018
Odluka o poništenju postupka nabavke usluga sukcesivnog servisiranja motornih vozila marke NIssan UP Pokretanje i tok postupka 01.06.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Proširenje sistema stacioniranih radarskih uređaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2018 272.563,20
Ugovor o nabavci natpisnih tabli, folija i diskrecionih traka Ugovaranje i realizacija 17.05.2018 2.675,50 2.675,50 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i ugradnji rešetkaste ograde Ugovaranje i realizacija 10.05.2018 2.574,00 2.574,00 OBZR "HAMAG" Sarajevo
Ugovor o rekonstruktivnim i investicionim radovima Ugovaranje i realizacija 07.05.2018 6.998,53 6.998,53 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci znački za rever MUP Ugovaranje i realizacija 03.05.2018 1.638,00 1.638,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o isporuci naftnih derivata Ugovaranje i realizacija 26.04.2018
Aneks Ugovora o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija Ugovaranje i realizacija
Ugovor o nabavci alkoholmetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 2.011,23 2.011,23 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o specijalističkoj obuci "Administriranje juniper networks srx firewalla" Ugovaranje i realizacija 09.04.2018 1.872,00 1.872,00 TeleNet d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovor o nabavci lož ulja Ugovaranje i realizacija 10.04.2018 ALMY d.o.o. Zenica
Odluka o izboru ponuđača za nabavku štampanog materijala UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.05.2018
Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda MUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 Distributivni centar dd Sarajevo
Odluka o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.05.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službene odjeće državnih službenika i namještenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.05.2018
Ugovor o nabavci štampanog materjiala Ugovaranje i realizacija 05.04.2018 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ugovor o isporuci lož ulja MUP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2018 ALMY d.o.o. Zenica
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniforme UP Pokretanje i tok postupka 25.05.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za pružanje usluga servisiranja računara UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku potrošnog materijala za krim. tehniku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala MUPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku izvođenja građevinsko zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje putem otvorenog postupka zaključivanjem okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.05.2018 381.190,87
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila za potrebe UP MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.05.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke tonera, ketridža i ribona UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.05.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2018 56.130,75
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2018
Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 6.000,00 Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ugovor za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2018 4.280,40 "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci terenskog motornog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 29.950,00 "MOBI" d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci baterijskih uložaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 6.000,00 "ROBERT'S PLUS" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 709.884,82 100.801,39 54.570,94