Pretraga

Ukupno 1161
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2019
Odluka o izboru najpovoljenijeg ponuđača za sukcesivnu nabavku usluga kalibracije i servisiranje radara i alkometara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka 18.04.2019
Odluka o pokretanju otvorenog postupka "Nadogradnja sistema za analizu i praćenje saobraćaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2019
Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervnih autodijelova za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka 12.04.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga redovnog održavanja motornih vozila u garantnom roku - UP Pokretanje i tok postupka 12.04.2019
Odluka o nabavci materijalno-tehničkih sredstava za izvođenje gađanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019
Odluka o nabavci usluga opravke mjenjača za službena motorna vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2019
Anex Ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova u skladištu Rakovica Ugovaranje i realizacija 27.12.2018 34.101,74 34.101,74 INTERMING d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci avio karata Ugovaranje i realizacija 22.03.2019 1.766,00 1.766,00 JP Međunarodni aerodrom Sarajevo
Odluka o usvajanju žalbe ponuđača EUROHERC osiguranje dd Sarajevo Pokretanje i tok postupka 08.04.2019
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu u 2019. godini Pokretanje i tok postupka 01.04.2019
Poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini-MUP KS Pokretanje i tok postupka 01.04.2019
Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2019. godini-MUP KS Pokretanje i tok postupka 01.04.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke Metalnih namjenskih ormara - Pokretanje i tok postupka 27.03.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 28.03.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga osiguranja ručnih laserskih radara, radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019
Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje Ugovaranje i realizacija 25.01.2019 Distributivni centar d.d. Sarajevo
Okvirni sporazum - DC d.d. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 24.01.2019 Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci mesa i mesnih prerađevina - Ugovaranje i realizacija 07.02.2019 Mujanovići d.o.o Vogošća
Okvirni sporazum - Mujanovići D.O.O. Vogošća - UP Ugovaranje i realizacija 29.01.2019
Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 07.03.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - R&S Sarajevo Ugovaranje i realizacija 06.03.2019 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o isporuci pogonskog goriva III - UP Ugovaranje i realizacija 04.03.2019 ENERGOPETROL D.D. Sarajevo
Ugovor o isporuci pogonskog goriva II - UP Ugovaranje i realizacija 04.03.2019 134.230,96 134.230,96 PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o isporuci pogonskog goriva I - UP Ugovaranje i realizacija 25.02.2019 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o uslugama štampe publikacije II - UP Ugovaranje i realizacija 05.03.2019 2.281,50 2.281,50 POETA PISTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o uslugama štampe publikacije - UP Ugovaranje i realizacija 11.02.2019 2.281,50 2.281,50 POETA PISTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci vanrednih obroka Ugovaranje i realizacija 28.02.2019 2.125,00 2.125,00 UR Zmaj Sarajevo
Ugovor o nabavci hrane za službene pse - UP Ugovaranje i realizacija 28.02.2019 6.969,60 6.969,60 ZOO Centar d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2019 72.982,26
Odluka o pokretanju postupka nabavke uređaja za alkotestiranje - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.03.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala za fotolabaratoriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019
Odluka o postupku javne nabavke licence za antivirusni softver Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019
Odluka o postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019
Odluka o postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019
Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - usluga stručnog usavršavanja Pokretanje i tok postupka 25.03.2019
Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - usluga hotelskog smještaja Pokretanje i tok postupka 25.03.2019
Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - restoranskih usluga Pokretanje i tok postupka 25.03.2019
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniformi - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2019
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga osiguranja motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.03.2019
Odluka o poništenju postupka nabavke namjenskih ormara i klupa za svlačionicu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2019
Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. godinu Plan nabavki 21.03.2019
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga prevoza javnim sredstvima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2019
Odluka o provođenju postupka za servisiranje sistema video nadzora u org. jedinicama UP MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019
Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu Plan nabavki 20.03.2019
Odluka o pokretanju nabavke balističkih prsluka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.03.2019
Odluka o provođenju postupka nabavke oznaka činova policijskih službenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.03.2019
Odluka o izboru opnuđača za sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.03.2019
Ukupno po stranici 72.982,26 183.756,30 183.756,30