Pretraga

Ukupno 2161
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS (LOT 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.02.2021 HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
Odluka_povođenje postupka nabavke elektronske zaštite od krađe s ugradnjom alarma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke (elektronska zaštita_alarm) Pokretanje i tok postupka 25.02.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe UP MUP KS (lot 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.02.2021 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (lot 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.02.2021 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (lot 4) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.02.2021 HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka usluga servisiranja mv u garantnom roku marke Dacia (LOT 1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2021 5.000,00 GUMA M d.o.o. Mostar
Ugovor - o nabavci tonera, ketridža i ribona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2021 70.000,00 CROBOX d.o.o.
Ugovor o sukcesivnoj nabavci prehrambenih proizvoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.02.2021 7.020,00 LALA I LAĆO d.o.o. Bijeljina
Odluka - javna nabavka cvijetnih aranžmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke cvijetnih aranžmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga objave oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2021
Odluka - nabavka usluga oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2021
Ugovor o nabavci punjenja reagensima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci itisona za kancelarije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2021 Inter-com d.o.o. Zenica
Odluka - o isplati sredstava po osnovu troškova vještačenja Pokretanje i tok postupka 15.02.2021
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke Peugeot u garantnom roku - (LOT1) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.01.2021 BLOK d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o nabavci kancelarijskih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ugovor o nabavci električnih uređaja za grijanje prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 PENNY plus d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci radne odjeće za potrebe auto servisa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 Senigor d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje (baterije za ručne radio stanica "Motorola") Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o nabavci i ugradnji klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 DOMOD d.o.o. Sarajevo
Ugovor - usluge sukcesivnog servisiranja kopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.02.2021 FACIT d.o.o. Sarajevo
Odluka_nabavka proizvoda za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2021
Posebna odluka o postupku javne nabavke_proizvodi za čišćenje Pokretanje i tok postupka 05.02.2021
Odluka o nabavci papirnih kesa za usisivače i sl. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke (papirne kese za usisivače i dr.) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja kopir aparata za potrebe UP MUP KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.01.2021 FACIT d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka baterijskih uložaka za potrebe UP MUP KS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2021 ROBERT'S PLUS d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe UP MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.01.2021 LALA I LAĆO d.o.o. Bijeljina
Ugovor - nabavka itisona Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2021 Inter-com d.o.o. Zenica
Ugovor - nabavka higijensko - potrošnog materijala - UP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.01.2021 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Ford (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.01.2021 KARE d.o.o. Sarajevo
Poziv za dostavu ponuda za pužanje usluga hotelskog smještaja u BiH i inostranstvu za 2021. Pokretanje i tok postupka 08.02.2021
Odluka_nabavke usluga hotelskog smještaja_MUP KS Pokretanje i tok postupka 08.02.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke_neprioritetne usluge Pokretanje i tok postupka 08.02.2021
Odluka o djelomičnom usvajanju žalbe i izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma i stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku auto guma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2021
Odluka o nabavci raspršivača sa dozvoljenim neškodljivim tvarima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.01.2021
Zaključak o prekidu postupka javne nabavke higijensko potrošnog materijala_MUP KS Pokretanje i tok postupka 25.01.2021
Ugovor o nabavci lož ulja za potrebe MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.01.2021 13.215,60 HIFA d.o.o. Tešanj
Odluka_nabavka usluga osiguranja motornih vozila_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2021
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke_MUP KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.01.2021
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - raspršivač s dozvoljenim neškodljivim tvarima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2021
Odlka - nabavka punjenja reagensima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
Odluka - nabavka rezervnih dijelova za telekomunikacijske uređaje (ručne radio stanice motorola) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2020
Ugovor o pružanju usluga tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.01.2021 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2020 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijskih traka - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2020 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke VW - (LOT1) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2020 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci magacinskog (brodskog) kontejnera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2020 HYDRO-METAL d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 95.235,60 0,00