Pretraga

Ukupno 859
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga štampe brošura Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.09.2018
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga objavljivanja oglasa/konkursa u dnevnim novinama - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2018
Odluka - dodjela ugovora za nabavku baterijskih uložaka UP Pokretanje i tok postupka 13.09.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku štampanog materijala za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.09.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko zanatskih radova u skladištau Rakovica MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.09.2018 34.101,74
Odluka o provođenju postupka javne nabavke vanrednih obroka - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2018
Ugovor - toneri, ketridž, ribon Ugovaranje i realizacija 28.08.2018 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - UP MUP KS - CROBOX Ugovaranje i realizacija 28.08.2018
Ugovor - radarski uređaji za mjerenje brzine vozila - UP Ugovaranje i realizacija 24.08.2018 144.957,15 144.957,15 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo
Ugovor - usluge laboratorijskih i vizuelnih analiza roba Ugovaranje i realizacija 14.08.2018 2.776,00 2.776,00 EURO INSPEKT d.o.o. Sarajevo
Ugovor - servis softvera JAPET - UP Ugovaranje i realizacija 28.08.2018 JAPET d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka rezačara papira i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija 27.08.2018 8.827,65 8.827,65 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka kopir aparata - UP Ugovaranje i realizacija 22.08.2018 30.203,55 30.203,55 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ugovor - računar, monitor, laptop - UP Ugovaranje i realizacija 27.08.2018 53.597,70 53.597,70 Digitarija d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka 06.09.2018
Odluka o provođenju postupka sukcesivne nabavke tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka 06.09.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.09.2018
Odluka o poništenju postupka za nabavku policijske opreme - UP Pokretanje i tok postupka 05.09.2018
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivno pružanje usluga servisiranja m.v. za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
Odluka o provođenju postupka - nabavka hrane za pse UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke metalnih kasa i ostalog metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke pogonskog goriva za motorna vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.08.2018
Okvirni sporazum - UP MUP KS - BUNJO d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Ford i Suzuki Ugovaranje i realizacija 16.07.2018 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - UP MUP KS - AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Ugovor o redovnom održavanju vozila marke VW Golf u garantnom roku - UP Ugovaranje i realizacija 20.07.2018 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo i PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - UP MUP KS - AUTODELTA d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke VW Ugovaranje i realizacija 16.07.2018 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - UP MUP KS - DRR AUTO Kiseljak d.o.o. Ugovaranje i realizacija 17.07.2018
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Toyota, Opel i Renault Ugovaranje i realizacija 17.07.2018
Okvirni sporazum - UP MUP KS - SARADIS d.o.o Vogošća Ugovaranje i realizacija 23.07.2018
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Rexton, Audi, Škoda i skutera marke Peugeot Ugovaranje i realizacija 23.07.2018 SARADIS d.o.o. Vogošća
Okvirni sporazum - Uprava policije MUP-a KS - SHOT d.o.o Zenica Ugovaranje i realizacija 04.07.2018
Ugovor o nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku, forenzička ispitivanja i vještačenja Ugovaranje i realizacija 24.07.2018 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci ACC TAG uređaja - UP Ugovaranje i realizacija 30.07.2018 2.379,00 2.379,00 JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ugovor o nabavci inventurnih pločica UP Ugovaranje i realizacija 19.07.2018 1.989,00 1.989,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci hrane - UP Ugovaranje i realizacija 02.08.2018 2.925,00 2.925,00 UR "Zmaj" Sarajevo
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga dizajna, pripreme za štampu i štampe dvije publikacije - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.08.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke usluga održavanja softvera "Japet" - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.08.2018
Odluka o izboru opnuđača za nabavku usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i sukcesivnog servisiranja m.v. marke Škoda Octavia Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dijelova uniforme - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za vozila i licenci za vršenje terenskih provjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.08.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku vanrednih obroka - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2018
Ugovor o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora - MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2018 7.009,47 7.009,47 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - MUP Kantona Sarajevo - GRT gradnja d.o.o. Mostar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2018 GTR gradnja d.o.o. Mostar
Ugovor o nabavci građevinsko-zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje - Ilijaš Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2018 381.190,87 381.190,87 GTR gradnja d.o.o. Mostar
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga vršenja laboratorijskih i vizuelnih analiza roba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.07.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - MUP Ugovaranje i realizacija
Ukupno po stranici 34.101,74 635.855,39 635.855,39