Pretraga

Ukupno 510
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - II Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozla - I Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 2.596.464,00 2.596.464,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija 16.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.10.2017
Odluka o poništenju postupka nabavke opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.10.2017
Odluka o ponovnom pokretanju postuka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017
Odluka o pokretanju opstupka nabavke opreme i namještaja za kancelarije sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 12.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2017
Ugovor - nabavka pečata Ugovaranje i realizacija 22.09.2017 1.491,75 1.491,75 "DES" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci uređaja za alkotestiranje Ugovaranje i realizacija 14.09.2017 24.777,09 24.777,09 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motocikala BMW Ugovaranje i realizacija 28.09.2017 3.495,35 3.495,35 "Auto-Centar Tomić" d.o.o. PJ Sarajevo
Aneks Ugovora o nabavci akumulatora, sijalica, autokozmetike, motornih ulja Ugovaranje i realizacija 21.09.2017 "DRR AUTO" d.o.o. Kiseljak
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji potkrovlja u PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2017 18.288,98
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2017
Aneks Ugovora o servisiranju mjenjača VW i letve volana za vozila VW Ugovaranje i realizacija 21.09.2017 Auto-servis "Smailbegović" Ilijaš
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja i verifikacije alkoholmetara "ENVITEC ALCOQUANT 6020, DRAGER i DRAGER 7410 Ugovaranje i realizacija 22.09.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Anex Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radarskih uređaja Ugovaranje i realizacija 22.09.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o rigipsersko-molerskim radovima Ugovaranje i realizacija 29.09.2017 2.474,32 2.474,32 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijskih kućica Ugovaranje i realizacija 06.09.2017 6.599,99 6.599,99 "ALPROM" d.o.o. Kiseljak
Ugovor o inžinjersko-geološkom i geomehaničkom ispitivanju terena sa izradom elaborata na lokalitetu Srednjeg Ugovaranje i realizacija 12.09.2017 2.451,15 2.451,15 "WINNER PROJECT" Sarajevo
Ugovor o nabavci znački za rever Ugovaranje i realizacija 14.09.2017 1.638,00 1.638,00 "HELEDIS" d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka policijskih znački Ugovaranje i realizacija 28.08.2017 1.989,00 1.989,00 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ugovor o nabavci pečata Ugovaranje i realizacija 22.08.2017 2.515,50 2.515,50 "DES" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijskih znački Ugovaranje i realizacija 18.08.2017 1.462,50 1.462,50 ZLATAR - JUVELIR SOFIĆ FAHRUDIN
Ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice u Srednjem Ugovaranje i realizacija 30.08.2017 6.903,00 6.903,00 "ARGENTARIA" Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompleta službene odjeće za državne službenike i namještenike MUP-a KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke fotomaterijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.10.2017
Izmjene Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2017.g. Plan nabavki 05.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenih motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.10.2017 2.998.768,50
Odluku o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka 04.10.2017
Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS - Lot 3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2017 198.674,61
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 20.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvodđenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija u sjedištu MUP-a KS i radova ispred objekta Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka 18.09.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji kancelarija i potkrovlja u objektu PS Stari Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.09.2017
Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 13.09.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku dvije policijske kućice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017
Odluka o provođenju postupka za servisiranje službenih motocikala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za inžinjersko-geološka i geomehanička ispitivanja terena sa izradom elaborata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke radne odjeće i obuće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Odluka o nabavci usluga_izrada glavnog i izvedbenog projekta objekta policijske stanice Srednje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.08.2017 350.555,74
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.08.2017 69.027,08
Odluka o provođenju postupka za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.08.2017
Ukupno po stranici 3.635.314,91 3.054.566,15 3.054.566,15