Pretraga

Ukupno 3364
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o nabavci usluga objave oglasa_MUP KS Ugovaranje i realizacija 17.11.2022 1.474,20 DL trgovina d.o.o. Mostar
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja (lot 2 - kancelarijski stolovi i ormari i lot 3 - metalni ormari) Ugovaranje i realizacija 01.02.2023 Inter-com d.o.o. Zenica
Ugovor o sukcesivnoj nabavci motornog ulja Ugovaranje i realizacija 30.01.2023 VALVOSON d.o.o. Busovača
Odluka - posebne usluge - hotelske usluge u 2023.godini Pokretanje i tok postupka 03.02.2023
Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - usluge registracije motornih vozila - UP Pokretanje i tok postupka 31.01.2023
Odluka - usluge stručnog usavršavanja državnih službenika i namještenika u 2023.godini Pokretanje i tok postupka 02.02.2023
Ugovor - usluge tehničkog pregleda motornih vozila - UP Ugovaranje i realizacija 18.01.2023 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga tehničkog pregleda motornih vozila - UP Ugovaranje i realizacija 18.01.2023 Ahmetspahić petrol d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci metalnih poilca Ugovaranje i realizacija 26.12.2022 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 3) - UP Ugovaranje i realizacija 24.01.2023 Green Oil d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci materijala za popravku i održavanje opreme - UP Ugovaranje i realizacija 30.12.2022 Inter-com d.o.o. Zenica
Ugovor o uništavanju privremeno oduzetih predmeta Ugovaranje i realizacija 09.01.2023 C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Suzuki (lot 7) - UP Ugovaranje i realizacija 13.01.2023 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Ugovor o sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 4) - UP Ugovaranje i realizacija 26.01.2023 HIFA- PETROL d.o.o. Tešanj
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Nissan (lot 8) Ugovaranje i realizacija 13.01.2023 DRR AUTO d.o.o. Kiseljak
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 3) - UP Ugovaranje i realizacija 24.01.2023 Green Oil d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 4) - UP Ugovaranje i realizacija 24.01.2023 HIFA- PETROL d.o.o. Tešanj
Odluka - objava oglasa u dnevnim novinama - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2023
Odluka - nabavka pitke vode sa uslugom sanitacije aparata - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2023
Odluka - nabavka alata i materijala za popravku i održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2023
Odluka - nabavka setova za vađenje krvi i urina za analizu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2023
Odluka - usluga pretplate na pristup bazi podataka savjetodavnog servisa - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2023
Odluka - nabavka usluga servisiranja klima uređaja - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2023
Odluka - nabavka usluga zbrinajvanja i obrade otpada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.01.2023
Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama - usluga objavljivanja obavještenja u Službenom glasniku Pokretanje i tok postupka 31.01.2023
Odluka - o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sukcesivna nabavka usluga kalibracije, verifikacije i servisiranja radara i alkometara - LOT 1 i LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.01.2023
Odluka - usluge prevoza posebnim vozilom "Pauk" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2023
Odluka - usluge razvijanja filmova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2023
Odluka - nabavka veterinarskih usluga - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.01.2023
Odluka - usluge iz Aneksa II - društvene i druge posebne usluge - restoranske usluge Pokretanje i tok postupka 30.01.2023
Odluka - usluge iz Aneksa II - društvene i druge posebne usluge - zdravstvene usluge Pokretanje i tok postupka 30.01.2023
Odluka_poništenje postupka nabavke građevinsko-zanatskih radova na više objekata s podjelom na LOT-ove_MUP KS Pokretanje i tok postupka 25.01.2023
Odluka o poništenju postupka nabavke usluga servisiranja klima uređaja i dr._MUP KS Pokretanje i tok postupka 25.01.2023
Odluka o izboru ponuđača_nabavka tonera, ketridža i dr._MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.01.2023
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju (lot 1) Ugovaranje i realizacija 23.12.2022 DERBY TRADE d.o.o. Brčko
Izmjena Ugovora o pružanju usluga dostavljanaj pripremljenih obroka za zadržane osobe lišene slobode Ugovaranje i realizacija 21.11.2022 Ugostiteljska radnja - ćevabdžinica i slastičarnica Zmaj
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga servisiranja motornih vozila marke VW (LOT 1) - uprava policije Ugovaranje i realizacija 27.12.2022 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor - o servisiranju motornih vozila marke VW (LOT 1) - UP Ugovaranje i realizacija 27.12.2022 AUTODELTA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme za obezbjeđenje lica mjesta - up Ugovaranje i realizacija 30.12.2022 SHOT d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci kompjuterskog potrošnog materijala - UP Ugovaranje i realizacija 30.12.2022 PROCOMP d.o.o Zenica
Ugovor o nabavci kompjuterskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija PROCOMP d.o.o Zenica
Ugovor o nabavci licenci (LOT 1 - MS Office i LOT 4 - Cisco Webex meeting) Ugovaranje i realizacija 26.01.2023 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo
Odluka - usluge prijenosa podataka - korporativni pristup Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2023
Odluka - usluge redovnog mjesečnog održavanja softvera Japet Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2023
Odluka - nabavka cvijetnih aranžmana - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2023
Odluka - nabavka AD Blue tečnosti - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2023
Odluka - nabavka savjetodavnih časopisa, dnevnih novina i službenih glasila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.01.2023
Ugovor_ objava oglasa_MUP KS Ugovaranje i realizacija 30.11.2022 2.239,38 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga migracije "Zimbra" korisničkih nagola i e-mailova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2022 1.779,93 BH Telecom d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme za obezbjeđenje lica mjesta Ugovaranje i realizacija 30.12.2022 SHOT d.o.o. Zenica
Ukupno po stranici 0,00 5.493,51 0,00