Pretraga

Ukupno 2471
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka - nabavka avio karata Pokretanje i tok postupka 27.09.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke TOYOTA (LOT 2) u garantnom roku Ugovaranje i realizacija 16.09.2021 BUNJO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 2) Pokretanje i tok postupka 13.09.2021
Ugovor u sukcesivnoj nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 7) Ugovaranje i realizacija 13.09.2021 Energopetrol d.d. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci potrošnog materijala za kriminalističku tehniku i biološku laboratoriju Ugovaranje i realizacija 10.09.2021 26.145,99 SHOT d.o.o. Zenica
Odluka - nabavka personalnih dosijea, plakata, banera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2021
Odluka - nabavka mikrofona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2021
Odluka - nabavka klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2021
Ugovor o redovnom održavanju motornih vozila marke PIAGGIO u garantnom roku (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 21.09.2021 MOTO SERVIS AB d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke policijskih znački Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.09.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2021 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke "Suzuki" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2021 AUTO CENTAR BETANIJA d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka potrošnog elektro-materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2021
Odluka - nabavka psoebne odjeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.09.2021
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2021.godinu Plan nabavki 15.09.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usluga redovnog održavanja motornih vozila marke Piaggio (lot 1) u garantnom roku Ugovaranje i realizacija 16.09.2021 MOTO SERVIS AB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci akumulatora (LOT 1) Ugovaranje i realizacija 01.09.2021 Penyy Plus d.o.o. Sarajevo
Ugovor o sukcesivnoj nabavci tonera, ribona i ketridža Ugovaranje i realizacija 07.09.2021 Primaprom d.o.o. Banja Luka
Odluka - ponovni postupak nabavke usluga održavanja motornih vozila marke Peugeot, Citroen i Fiat (LOT1, LOT 2, LOT 3) Pokretanje i tok postupka 16.09.2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka računarske opreme (LOT 1 i LOT 2) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.09.2021
Ugovor o servisiranju motornih vozila marke Ford - (LOT 2) Ugovaranje i realizacija 01.09.2021 BOS-MONT d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku računarske opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2021
Odluka - održavanje video-nadzora Pokretanje i tok postupka 10.09.2021
Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke policijske opreme - policijske kacige i ručne baterijske lampe Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku potrošnog kompjuterskog materijala Pokretanje i tok postupka 08.09.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 5) Ugovaranje i realizacija 30.08.2021 HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku rukavica za barutni test Pokretanje i tok postupka 06.09.2021
Odluka - nabavka ručnih satova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2021
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka usnika za alkometar Ugovaranje i realizacija 05.08.2021 NOVO-TEKS d.o.o. Banja Luka
Ugovor o nabavci restoranskih usluga - dnevni obroci za policijske službenike Ugovaranje i realizacija 13.08.2021 UR Ćevabdžinica i slastičarna ZMAJ
Ugovor o nabavci usluga održavanja i popravke printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2021 FACIT d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka računarske opreme (lot 1 i lot 2) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2021
Odluka - ponovno pokretanje postupka nabavke usluga - servisiranje motornih vozila Pokretanje i tok postupka 01.09.2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja opreme sistema video nadzora Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 01.09.2021
Ugovor o sukcesivnoj nabavci potrošnog materijala za fotolaboratoriju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.08.2021 SHOT d.o.o. Zenica
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT7) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.08.2021 Energopetrol d.d. Sarajevo
Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila (LOT2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.08.2021 Energopetrol d.d. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku kolektivnog osiguranja za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.08.2021
Odluka o izboru ponuđača za nabavku softvera za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.08.2021
Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka tonera i dr. Ugovaranje i realizacija 20.08.2021 Primaprom d.o.o. Banja Luka
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma do 31.07.2021. Ugovaranje i realizacija
Ugovor o kupovini avio karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2021 1.916,00 Mrkulić company d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka vanrednih obroka za policijske službenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2021 UR "Ćevabdžinica i slastičarnica Zmaj" Sarajevo
Ugovor_nabavka auto guma za MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2021 Autoelektra d.o.o. Sarajevo
Ugovor_građevinsko-zanatski radovi ispre objekta Jedinice za saobraćaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2021 3.246,12 SELA d.o.o. Sarajevo
Ugovor_nabavka rezervnih dijelova za popravak rashladne mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2021 6.220,00 VD MAŠINSKE INSTALACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci higijensko potrošnog materijala_MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.07.2021 R&S d.o.o. Sarajevo
Okvirni sporazum_nabavka higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija 26.07.2021 R&S d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci usluga popravka klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2021 VD MAŠINSKE INSTALACIJE d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci toaletnog papira i ručnika _MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2021 680,24 R&S d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 12.062,36 26.145,99