Pretraga

Ukupno 1256
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Aneks ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Aneks ugovora o sukcesivnoj nabavci dijelova računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.07.2017 R&S d.o.o. Sarajevo
Aneks ugovora o nabavci klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum INTER-COM d.o.o. Zenica
Ugovor o popravci mašine za izradu fotografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.310,40 1.310,40 COLOR ELECTRONIC d.o.o. Tuzla
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku setova za uzimanje uzoraka krvi i urina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora u org. jedinicama Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1.083,42 1.083,42 UNILAB d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2017 1.594,71 1.594,71 FEF Export Import Sarajevo
Ugovor - nabavka drona sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.07.2017 1.837,49 1.837,49 CITY GROUP Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka nabavke uređaja za alkotestiranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke službenih putničkih motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke kancelarijskog i metalnog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017
Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu Plan nabavki 23.02.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku mašine za izradu fotografija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.07.2017
Anex ugovora o kontroli emisije štetnih gasova Ugovaranje i realizacija 28.06.2017 "TQM" d.o.o. Lukavac
Aneks ugovora o pružanju usluga dezinfekcije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija 26.06.2017 "SANITACIJA" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2017 1.547,91 "RACIONAL" d.o.o.
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za Upravu policije Ugovaranje i realizacija
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma_Zakup repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija
Odluka o provođenju postupka nabavke desk-top računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2017
Odluka o provođenju postupka za nabavku policijske opreme - dron sa pratećom opremom i dijelovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku 2 fotelje i 31 kancelarijske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja kopir aparata "Canon" Ugovaranje i realizacija 30.05.2017 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja printera Ugovaranje i realizacija 30.05.2017 "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija 18.05.2017 ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje požara Ugovaranje i realizacija 06.06.2017 "PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci taktičkih uniformi multicam i taktičkih čizama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2017 198.806,40 198.806,40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci pancira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2017 139.464,00 139.464,00 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju suluga servisiranja motocikala marke "Moto Guzzi Breva" Ugovaranje i realizacija 10.05.2017 "TRIAB" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o servisiranju sistema video-nadzora - 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 1.123,20 1.123,20 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 7.018,83 7.018,83 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci pogonskog goriva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2017 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci goriva MUP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.06.2017 "GREEN OIL" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017
Ugovor o servisiranju sistema video nadzora u organizacionim jedinicama Uprave policije MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 2.826,72 2.826,72 "UNILAB" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci dijelova uniforme za poliicjske službenike u mirovnoj misiji UN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 1.958,38 1.958,38 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci stalnih sredstava u obliku prava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2017 4.182,75 4.182,75 "JAPET" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku suvenira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.05.2017
Ugovor o pružanju usluga medicinskog obezbjeđenja izvođenja taktičko-situacionog građanja iz vatrenog oružja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku stalnih sredstava u obliku prava Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Odluka o provođenju dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga hitne medicinske pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku rashladnih uređaja za čuvanje bioloških tragova - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017
Ugovor o zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o administriranju i održavanju sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupu repetitorskih lokacija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2017 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o snabdijevanju tiskom Ugovaranje i realizacija 28.03.2017 IPRESS d.o.o Široki Brijeg
Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja računara Ugovaranje i realizacija 06.10.2016 "MMCC" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o zakupu repetitorskih objekata, administriranja i održavanja sistema za mjerenje brzine i kontrole poštivanja svjetlosne signalizacije Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o održavanju sistema video-nadzora i zakupu repetitorskih objekata Ugovaranje i realizacija 18.11.2016 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Aneks Ugovora o servisiranju motornih vozila marke NISSAN Ugovaranje i realizacija 27.01.2017 AUTOHIT d.o.o Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 362.754,21 361.206,30