Pretraga

Ukupno 916
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala sa logom policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018 Ugovaranje i realizacija
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija 17.01.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke pribora i alata za potrebe kriminalističke tehnike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.01.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za medicinsko obezbjeđenje fizičke sposobnosti kandidata za potrebe Uprave policije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku zimske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku foto materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.12.2017
Odluka o provođenju postupka nabavke mašine za veš i usisivača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku uređaja i alata za potrebe auto servisa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ostalih kancelarijskih mašina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017
Aneks Ugovora o nabavci higijensko potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija 14.12.2017 R&S d.o.o. Sarajevo
Anex Ugovora za usluge obaveznog osiguranja motornih vozila MUP-a KS Ugovaranje i realizacija 11.12.2017 BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci vozila za posebne namjene Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2017 115.600,00 115.600,00 MOBI d.o.o. Visoko
Ugovor o nabavci vozila sa pogonom na četiri točka Ugovaranje i realizacija 14.12.2017 37.966,50 37.966,50 SM SOLUTION d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci standardizovane opreme i namještaja Ugovaranje i realizacija 18.12.2017 13.357,89 13.357,89 PRIMAT d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci auto guma Ugovaranje i realizacija 14.12.2017 2.896,92 2.896,92 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavcitrakastih zavjesa i karnišli Ugovaranje i realizacija 15.12.2017 1.064,14 1.064,14 "DE LUX" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci setova Ugovaranje i realizacija 25.08.2017 7.001,28 7.001,28 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.12.2017 129.565,80 129.565,80 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor - nabavka kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija 12.12.2017 6.460,74 6.460,74 INEA d.o.o. Hadžići
Ugovor - nabavka kopir aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.12.2017 16.146,00 16.146,00 ALF-OM d.o.o. Banja Luka
Ugovor o nabavci servera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2017 19.773,00 19.773,00 AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci audio i video opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.12.2017 54.662,87 54.662,87 AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2017 20.363,85 20.363,85 KODEKS d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku potrošnog laboratorijskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze - DMR sistem Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.12.2017 72.557,55
Odluka o provođenju postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja objekta predviđenog za rad Policijske stanice Dobrinja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku za nabavku računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja za opremanje rekonstruisanih kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.12.2017
Ugovor o nabavci zavjesa i garnišli Ugovaranje i realizacija 23.11.2017 5.939,91 5.939,91 "DE LUX" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci opreme za sistem radio veze Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.12.2017 499.897,71 499.897,71 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i ugradnji svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2017 175.324,50 175.324,50 "TERA TECHNICS" d.o.o Široki Brijeg
Ugovor o obilježavanju službenih motornih vozila policijskim obilježjima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.11.2017 34.398,00 34.398,00 "AC QUATTRO" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci dijelova uniforme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2017 146.133,00 146.133,00 KM TRADE Visoko
Ugovor o nabavci opreme za digitalnu forenziku, fotografske opreme i mobilnog osvjetljenja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.11.2017 158.499,90 158.499,90 "SHOT" d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci uređaja za sušenje odjeće sa biološkim tragovima Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2017 29.280,42 29.280,42 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci auto-guma Ugovaranje i realizacija 10.11.2017 4.038,84 4.038,84 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ugovor - radna odjeća i obuća Ugovaranje i realizacija 01.11.2017 1.187,55 1.187,55 "USLUŽNOST" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci štambilja za prijem i otpremu pošte Ugovaranje i realizacija 07.11.2017 1.320,46 1.320,46 "DES" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku tonera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Odluka o izboru ponuđača za isporuku softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Odluka o izboru ponuđača nabavke radova na rekonstrukcijama i sanacijama i tekućem održavanju na više objekata MUP-a Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.12.2017
Ugovor o servisiranju motornog vozila marke Suzuki Vitara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 2.363,96 2.363,96 Auto Centar Betanija d.o.o . Sarajevo
Ugovor o nabavci dijelova uniformi Ugovaranje i realizacija 04.10.2017 3.293,46 3.293,46 KM TRADE Visoko
Ugovor o nabavci uređaja za neprekidno napajanje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2017 6.318,00 6.318,00 SICON SAS d.o.o Tuzla
Ugovor o nabavci štampača i multifunkcionalnih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2017 59.561,61 59.561,61 INTER-COM d.o.o. Zenica
Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja novih motornih vozila obavezno osiguranje i kasko osiguranje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke hrane za službene pse Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.12.2017
Ugovor o nabavci računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija 23.10.2017 132.795,00 132.795,00 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-presvlaka za prednja sjedišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017
Ukupno po stranici 72.557,55 1.685.211,31 1.685.211,31