Pretraga

Ukupno 1256
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o provođenju postupka javne nabavke multifiunkcijskih uređaja - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka radova na rekonstrukcijama i sanacijama na više objekata MUP-a Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka građevinsko-zanatskih radova na sanaciji krova na PU Centar" - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku žaluzina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2018
Odluka o poništenju postupka nabavke građevinskih radova na rekonstrukciji kućica za smještaj službenih pasa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku građevinsko zanatskih radova adaptacije objekta Centar za obuku kadrova Grkarica Igman Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018
Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora 17.12.18. - MUP KS Ugovaranje i realizacija 17.12.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku namještaja za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018
Odluka o izboru opnuđača za izvođenje građevinskih radova na sanaciji krovova na objektu Jedinice za specijalističku podršku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku izvođenja radova na sanaciji kanclarija u potkrovlju zgrade Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2018 13.680,06
Odluka o izboru ponuđača za nabavku programskih paketa - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.12.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke kompleta ogledala za KDZ pregled - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku baterijskih lampi - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisa i zamjene aku baterije UPS sistema Eaton Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke namjenskih ormara i klupa - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.12.2018
Odluka o postupku javne nabavke metalnih namjenskih ormara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.12.2018
Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga opreme za prijenos podataka i glasa za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 12.12.2018
Odluka o poništenju postupka javne anbavke "Nabavka građevinsko zanatskih radova na sanaciji krova na PU Centar" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2018
Ugovor o nabavci aparata za gašenje požara i usluga ispitivanja sistema vatrodojave - MUP Ugovaranje i realizacija 05.12.2018 6.066,45 6.066,45 PROVING d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata za potrebe Uprave administracije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2018
Ugovor o kupoprodaji auto guma Ugovaranje i realizacija 20.11.2018 6.417,38 6.417,38 AMILEJ d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci sitnog inventara i materijala za popravku i održavanje opreme Ugovaranje i realizacija 30.11.2018 2.867,32 2.867,32 Papilon d.o.o. Sarajevo
Ugovor o redovnom održavanju m.v. u garantnom roku SSang Yong Tivoli Ugovaranje i realizacija 04.12.2018 SM Solution d.o.o. Sarajevo
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sanciji krova PS Centar Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.12.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gas maski sa filterom - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 184.262,36
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku balističkih prsluka - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2018 859.142,70
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku baterijskih uložaka - UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2018
Odluka o pokreatnju postupka javne nabavke radova na sanaciji kancelarija u potkrovlju zgrade Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka i glasa - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za programski paket za informacijsku tehnologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku usluga - sanacija krovova - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka nabavke metalnog namještaja - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku aparata za gašenje požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vizira za kacigu - UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.11.2018
Izmjena Plana javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.god. Plan nabavki 19.11.2018
Odluka o izmjeni Odluka broj 01-14-4-81010 od 12.11.2018.g. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2018
Odluka o ponovnom provođenju postupka sukcesivne nabavke tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke materijala za tehničko održavanje objekata i opreme -MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga tehničkog pregled motornih vozila MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke modula za sistemske jedinice "Traffistar SR 520" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2018
Ugovor o nabavci službene odjeće - MUP Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.11.2018 42.101,28 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga redovnog održavanja m.v. u garantnom roku - Ssan Yong Tivoli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-guma - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku sitnog inventara - MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.11.2018
Odluka o poništenju postupka za nabavku tonera, ketridža i ribona - MUP Pokretanje i tok postupka 05.11.2018
Ukupno po stranici 1.057.085,12 57.452,43 15.351,15