Pretraga

Ukupno 859
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Odluka o izboru najpovoljnjeg ponuđača za nabavku standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.12.2017 122.850,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za rekonstrukciju podnih obloga kućica za smještaj službenih pasa, sanacioni radovi na objektu PS Hadžići i objektu Odjeljenja za edukaciju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke softverskih alata i licenci Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a korisnika MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke opreme za sistem radio veze (DRM sistem) za službena motorna vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme, audio i video opreme za opremanje prostorije za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.11.2017
Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu nabavku lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.11.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova na izgrandji policijskog objekta Srednje - Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.11.2017 129.565,80
Odluka - nabavka fotomaterijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017
Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala Pokretanje i tok postupka 23.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2017 16.146,00
Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017. Plan nabavki 08.11.2017
Odluka o poništenju postupka nabavke opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača o nabavci opreme i kancelarijskog namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.11.2017 13.357,89
Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017. Plan nabavki 17.11.2017
Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2017
Ugovor o nabavci računara, printera i druge opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2017 268.248,00 268.248,00 "INTER-COM" d.o.o. Zenica
Ugovor o nabavci kopir-aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2017 27.714,37 27.714,37 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Odluka - nabavka kancelar. namještaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.11.2017
Odluka o postupku dodjele ugovora za izradu i montažu kancelarijskog namještaja od iverala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.11.2017
Ugovor o nabavci kopir aparata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 5.499,00 5.499,00 "RACIONAL" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci uređaja za detekciju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.09.2017 17.456,40 17.456,40 "ELUR" d.o.o. Kiseljak
Ugovor o nabavci bar code čitača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.10.2017 31.637,97 31.637,97 "INFO-KOD" d.o.o. Travnik
Ugovor o nabavci metalnog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2017 15.921,36 15.921,36 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.09.2017 53.105,72 "R&S" d.o.o. Sarajevo
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje građevinskih radova Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.11.2017 67.377,70
Ugovor o nabavci znački- rever Ugovaranje i realizacija 25.09.2017 1.638,00 1.638,00 "HELEDIS" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci policijskih znački u pleksiju Ugovaranje i realizacija 28.09.2017 994,50 994,50 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila VW Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 2.596.464,00 2.596.464,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze (DMR sistem) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 499.897,71
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.11.2017 180.000,00
Odluka o provođenju postupka za nabavku trakastih i dekorativnih paravan zavjesta i karnišli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.11.2017
Odluka o poništavanju postupka "Nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke dijelova uniforme i standardizovane policijske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2017 146.133,00
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-guma, akumulatora, motornih ulja i rashladnih tečnosti, sijalica i auto-kozmetike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke akumulatora, motornih ulja, rashladnih tečnosti, sijalica i auto-kozmetike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke auto-guma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.10.2017
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača nabavke opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 27.10.2017 35.509,50
Odluka o provođenju postupka javne nabavke usluga osiguranja novih motornih vozila Uprave policije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2017
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sistemske jedinice sa foto-registracijom za mjerenje brzine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja građevinsko-zanatskih radova na izgradnji objekta PS Ilijaš Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.10.2017
Odluka o pokretanju opstupka javne nabavke svjetlosne i zvučne signalizacije za službena motorna vozila sa ugradnjom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.10.2017
Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017.g. Plan nabavki 18.10.2017
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS 1 Ugovaranje i realizacija 18.10.2017
Ugovor o kupoprodaji putničkih motornih vozila - II Ugovaranje i realizacija 05.10.2017 402.304,50 402.304,50 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 1.210.837,60 3.823.288,32 3.770.182,60