Pretraga

Ukupno 1093
Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja ili donošenja odluke Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ugovor o kupoprodaji specijalnih vozila "MARICA" UP Ugovaranje i realizacija 05.07.2018 510.543,39 510.543,39 VERANO MOTORS d.o.o. Banja Luka
Ugovor o kupoprodaji putničkih kombi vozila UP Ugovaranje i realizacija 29.06.2018 1.277.999,95 1.277.999,95 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
Ugovor o proširenju sistema stacioniranih radarskih uređaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.06.2018 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o Sarajevo
Odluka o izboru ponuđača za nabavku tonera, ketridža i ribona UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2018 175.429,16
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa prostora za odlaganje motornih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.07.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u skladištu Rakovica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.07.2018
Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP MUPKS Ugovaranje i realizacija 16.07.2018
Odluka o poništenju dijela postupka nabavke motornih vozila za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.07.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku službene odjeće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2018 42.101,28
Odluka o provođenju postupka nabavke opreme i licenci za vršenje terenskih provjera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2018
Odluka o pokretanju postupka nabavke informatičke opreme za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku aluminijskih inventurnih pločica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku oznaka činova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
Ugovor o nabavci promotivnog materijala za RPZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 1.642,92 1.642,92 "R&S" d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci suvenira za potrebe MUP-a KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2.398,50 2.398,50 "EUROFER" d.o.o. Tuzla
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i motornih vozila Škoda Octavia UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku metalnih polica MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga kontrole emisije štetnih gasova za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja agregata MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ručnih satova MUP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.06.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku izvođenja građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora na adresi Nurije Pozderca br. 5 Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.06.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za sukcesivnu nabavku higijensko potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne nabavke štampanog materijala MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.06.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2018
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za "Nabavka službene odjeće državnih službenika i namještenika MUP-a Kantona Sarajevo" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.06.2018
Aneks Ugovora broj: 01-14-4-7142 Ugovaranje i realizacija 24.04.2018 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci telefonskog uređaja Ugovaranje i realizacija 13.04.2018 1.899,00 1.899,00 Tehno-Mag d.o.o. Orašje
Ugovor o ugostiteljskim uslugama Ugovaranje i realizacija 09.04.2018 3.913,50 3.913,50 TAREQ HOSPITALITY d.o.o. Sarajevo
Ugovor o uslugama tehničkog pregleda motornih vozila Ugovaranje i realizacija 17.05.2018 12.981,76 12.981,76 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo
Ugovor o nabavci rukavcica za barutni test Ugovaranje i realizacija 01.06.2018 5.616,00 5.616,00 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje i održavanje oružja Ugovaranje i realizacija 24.05.2018 6.073,47 6.073,42 KM TRADE Visoko
Ugovor o popravci i ugradnji sistema za mjerenje brzine UP Ugovaranje i realizacija 13.04.2018 6.318,00 6.318,00 "MIBO KOMUNIKACIJE" d.o.o. Sarajevo
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku opreme za dresuru službenih pasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.06.2018
Odluka o pokretanju ponovnog postupka javne nabavke službene odjeće državnih službenika i namještenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018
Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja vozila u garantnom roku Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.06.2018
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme - UP Pokretanje i tok postupka 19.06.2018
Odluka o provođenju postupka za nabavku DVD medija sa ketridžom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.06.2018
Odluka o ponovnom pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga korekcije Idejnog projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018
Odluka o poništenju postupka za "Nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga dezinfekcije i dezinsekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018
Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ACC TAG uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018
Odluka o poništenju postupka nabavke usluga sukcesivnog servisiranja motornih vozila marke NIssan UP Pokretanje i tok postupka 01.06.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Proširenje sistema stacioniranih radarskih uređaja" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2018 272.563,20
Ugovor o nabavci natpisnih tabli, folija i diskrecionih traka Ugovaranje i realizacija 17.05.2018 2.675,50 2.675,50 PISMOLIK d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci i ugradnji rešetkaste ograde Ugovaranje i realizacija 10.05.2018 2.574,00 2.574,00 OBZR "HAMAG" Sarajevo
Ugovor o rekonstruktivnim i investicionim radovima Ugovaranje i realizacija 07.05.2018 6.998,53 6.998,53 MONT GRADNJA d.o.o. Sarajevo
Ugovor o nabavci znački za rever MUP Ugovaranje i realizacija 03.05.2018 1.638,00 1.638,00 HELEDIS d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 490.093,64 1.843.272,52 1.843.272,47