Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo upućen na mišljenje Venecijanskoj komisiji

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je u četvrtak, 20. oktobra 2011. godine, uputilo prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo Venecijanskoj komisiji na razmatranje i davanje mišljenja o istom. Venecijanska komisija, čiji je puni naziv Evropska komisija za demokraciju putem prava, jeste savjetodavno tijelo Vijeća Evrope za ustavna pitanja osnovano 1990. godine od strane 18 država članica Vijeća Evrope. Danas Komisija broji 57 punopravnih članica.
Venecijanska komisija se sastoji od stručnjaka ustavnog i međunarodnog prava, sudija vrhovnih i ustavnih sudova i članova nacionalnih parlamenata. Ona je posvećena promicanju evropske pravne baštine i danas je priznata kao međunarodna nezavisna pravna organizacija.

Cilj rada Venecijanske komisije je podrška trima glavnim principima evropskog ustavnog naslijeđa: demokratiji, ljudskim pravima i vladavini prava – to su kameni temeljci Vijeća Evrope.
Ova Komisija ima zadatak da identificira moguće rizike i nekompatibilnosti kao i pravne anomalije, ali ostavlja prostor da zemlja izvuče vlastiti zaključak i riješi specifični problem na način koji je dotičnoj zemlji najprikladniji.
Bosna i Hercegovina je članica Venecijanske komisije od 2002. godine kada je Komisija odobrila zemljama koje nisu članice EU da postanu punopravne članice Komisije.