Odjeljenje krim policije Hadžići i Trnovo

Odjeljenje krim policije Hadžići i Trnovo

Adresa: Anđelka Lažetića bb
Tel: 033 420 091
Fax: 033 407 291

E-mail:krimpolicija.hadzici@mup.ks.gov.ba 

 

Mapa lokacije: