Policijska stanica Hadžići

Policijska stanica Hadžići

Adresa: Anđelka Lažetića bb
Tel: 033 420 145
Fax: 033 420 145
E-mail:ps.hadzici@mup.ks.gov.ba 

Lokacija: