Policijska stanica Ilidža

Policijska stanica Ilidža

 

Adresa: Samira Ćatovića Kobre br. 1
Tel: 033 664 993
Fax: 033 664 993
E-mail:ps.ilidza@mup.ks.gov.ba 

Lokacija: