Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2014.godine