Izvještaj o radu MUP-a Kantona Sarajevo za period januar - juni 2015. godine