Izvještaj o radu MUP-a Kantona Sarajevo za period januar-juni 2016. godine