Izvještaj o radu MUP-a Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2016. godine