Izvještaj o radu Uprave policije - januar - septembar 2018. godine