Izvještaj o radu Uprave policije MUP-a KS - august 2018. godine